Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
 • Доступність
 • A-
  A+
 • Стара версія
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
офіційний вебпортал

Державні закупівлі

Опубліковано 14 травня 2024 року о 17:35

1. Обгрунтування технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi, розмiру бюджетного призначення, очiкуваної Bapтocті предмета закупiвлi: Капiтальний ремонт будiвлi по вул. Зоологiчнiй, 3 з метою розмiщення центpy комплексноi реабiлiтації для осiб з iнвалiднiстю Шевченкiвського району м. Кисва (ремонт фасадiв та покрiвлi), за кодом ДК 021:2015-4545 3 000-7-Капiтальний ремонт i реставрацiя( UA-202З-05-25-007051-а)

2. Обгрунтування технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi, розмiру бюджетного призначення, очiкуваної Bapтocті предмета закупiвлi: Капiтальний ремонт покрiвлi житлового будинку за адресою: вулиця Парково-Сирецька, 6 у Шевченкiвському районi м.Києва, за кодом ДК 021:2015 45453000-7-Капiтальний ремонт i реставрацiя (UА-2023-06-01 -010421-а)

 3. Обгрунтування технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi, розмiру бюджетного призначення, очiкуваної Bapтocті предмета закупiвлi: Капiтальний ремонт iнженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналiзацiя) житлового будинку за адресою: вулиця Бакiнська,37-Г у Шевченкiвському районi м. Києва, за кодом ДК021:20l5-45453000-7-Капiтальний ремонт i реставрацiя (UA-2023-06-08-002915-а)

4. Обuрунтування технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi, розмiру бюджетного призначення, очiкуваноi вартості предмета закупiвлi: Капiтальний ремонт найпростiших укриттiв та захисних споруд цивiльного захисту у дошкiльному навчальному закладi (ясла-садочок) компенсуючого типу (санаторний) №28 Шевченкiвського району м.Києва на вулицi Лук'янiвськiй, 13, 45453000-7-Капiтальний ремонт i реставрацiя за ДК 021.2015 Єдиного закупiвельного словника UА-202З-06-14-009539-а

5. Обгрунтування технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi, розмiру бюджетного призначення, очiкуваної  вартості предмета закупiвлi: Капiтальний ремонт покрiвля житлового будинку за адресою: проспект Берестейський (Перемоги), 20 у Шевченкiвському районi м. Киева за ДК 021:2015 Єдиного закупiвельного словника (UA-2023-06-14-013448-а)

 6. Обгрунтування технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi, розмiру бюджетного призначення, очiкуваної вapтості предмета закупiвлi: : Капiтальний ремонт покрiвлi житлового будинку за адресою: вулиця Табiрна 46148 у Шевченкiвському районi м.Кисва за кодом ЩК021 :2015-45453000-7-Капiтальний ремонт i реставрачiя(UA-202 З - 0 6 -22-002993 -а)

7. Обrрунтування технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi, розмiру бюджетного призначення, очiкувано Bapтocтi предмета закупiвлi: Капiтальний ремонт найпростiших укриттiвта захисних споруд цивiльного захисту технiчного лiцею Шевченкiвського району м.Кисва на вулиui Щусева,20, 4545З000-7-Капiтальний ремонт i реставраuiя за ДК 021:2015 Єдиного закупiвельного словника(UА-20 2З -06 -29 -00 8 8 8 2- а)

8. Обrрунтування технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi, розмiру бюджетного призначення, очiкуваноТ Bapтocтi предмета закупiвлi: Капiтальний ремонт найпростiших укриттiв та захисних споруд цивiльного захисту спецiалiзованоi школи I-III ступенiв № 53 з поглибленим вивченням нiмецькоi мови Шевченкiвського району м. Києва на вулицi Хмельницького Богдана, 16/18, 45453000-7-Капiтальний ремонт i реставрацiя за Дк 021:2015 единого закупiвельного словника
UA-2023-0 7 -11 -0027 13 -а

9. Обrрунтування технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi, розмiру бюджетного призначення, очiкуваноi BapTocTi предмета закупiвлi: Капiтальний ремонт покрiвля житлового будинку за адресою: вулиця Бiлоруська,34 у Шевченкiвському районi м.Києва за кодом ДК 021 :2015 Єдиного закупiвельного словника (UA-2023-07- 1 2-0033 11 -а)

10. Обrрунтування технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi, розмiру бюджетного призначення, очiкуваної вapтocтi предмета закупiвлi: Капiтапьний ремонт покрiвлi житлового булинку за адресою: вулиця Телiги олени, 27 у Шевченкiвському районi м.Києва за ДК 02l:20|5 Єдиного закупiвельного словника (UA-2023 -07- 1 2-00З 887-а)

11. Обrрунтування технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi, розмiру бюджетного призначення, очiкуваної вapтocтi предмета закупiвлi: Капiтапьний ремонт найпростіших укриттівта захисниї споруд цивільного захисту школи І-ІІІ ступенів №1 Шевченківського району м. Києва по провулку Делегатському, 1, 45453000-7-Капiтальний ремонт i реставрацiя за ДК 021:2015 Єдиного закупiвельного словника (UA-2023-08-01-005606-а)

12. Обгрунтування технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi, розмiру бюджетного призначення, очiкуваної вapтocтi предмета закупiвлi: Капiтальний ремонт лiфта на умовах спiвфiнансування житлового будинку за адресою: вулиця Велика Василькiвська, 12 у Шевченкiвському районi м. Кисєва (пiд'їзд 2), за кодом ДК021:2015-45453000-7-Капiтальний ремонт i реставрацiя

13. Обrрунтування технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi, розмiру бюджетного призначення, очiкуваноi вapтocтi предмета закупiвлi: Капiтальний ремонт лiфтiв на умовах спiвфiнансування житлового будинку за адресою: вулиця Котарбiнського Вiльгельма, 22 у Шевченкiвському районi м. Києва (пiд'їзди 1-2), за кодом ДК 021:2015-45453000-7-Капiтальний ремонт і реставрація (UА-202З-08-08-007568-а)

14. Обrрунтування технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi, розмiру бюджетного призначення, очiкуваноi вapтocтi предмета закупiвлi: Капiтальний ремонт найпростiших укриттiв та захисних споруд цивiльного захисту гiмназii № 48 Шевченкiвського раЙону м. Києва на вулицi Прорiзнiй, 14, за кодом ДК 021:2015 45453000-7-Капiтальний ремонт i реставрацiя UA-2023-08-10-008689-а

15. Обrрунтування технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi, розмiру бюджетного призначення, очiкуваноi вapтocтi предмета закупiвлi: Капiтальний ремонт найпростiших укриттiв та захисних споруд цивiльного захисту школи I-III ступенiв №58 Шевченкiвського району м. Києва по провулку Горськоi Алли, 3, за кодом ДК 021:2015-45453000-7-Капiтальний ремонт i реставрацiя UA-2023-08-09-011057-а

16. Обrрунтування технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi, розмiру бюджетного призначення, очiкуваноi вapтocтi предмета закупiвлi: Капiтальний ремонт покрiвлi житлового будинку за адресою: вулиця Парково-Сирецька,5-А у Шевченкiвському районi м. Києва, за кодом ДК021:2015-4545З000-7-Капiтальний ремонт i реставрацiя (UA-2023-08-21-0042З7-а)

17. Обrрунтування технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi, розмiру бюджетного призначення, очiкуваноi вapтocтi предмета закупiвлi: Капiтальний ремонт покрiвлі житлового будинку за адресою: вулиця Бiлоруська, 10-18 у Шевченкiвському районi м.Києва, за кодом ДК021:2015 ДК021:2015-45453000-7-Капiтальний ремонт i реставрацiя (UA-2023-08-17-008055-а)

18. Обrрунтування технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi, розмiру бюджетного призначення, очiкуваноi вapтocтi предмета закупiвлi: Капiтальний ремонт найпростіших укриттiв та захисних споруд цивiльного захисту спецiалiзованої школи I-III ступенiв №73 з поглибленим вивченням yкpaїнcькoї мови, лiтератури та українознавства Шевченкiвського району м.Kиєвa по проспекту Берестейському, 86, 45453000-7-Капiтальний ремонт i реставрацiя за ДК 021 :2015 Єдиного закупiвельного словника (UA-2023-09-11-009121-a)

19. Обrрунтування технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi, розмiру бюджетного призначення, очiкуваноi вapтocтi предмета закупiвлi: Капiтальний ремонт найпростіших укриттiв та захисних споруд цивiльного захисту спецiалiзованої школи I-III ступенiв №155 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченкiвського району м. Kиєвa на вулицi Сiчових Стрiльцiв, 5, 45453000-7-Капiтальний ремонт i реставрацiя за ДК 021:2015 Єдиного закупiвельного словника (UA-2023-09-18-011076-а)

20. Обrрунтування технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi, розмiру бюджетного призначення, очiкуваноi вapтocтi предмета закупiвлi: Капiтальний ремонт лiфтiв на умовах спiвфiнансування житлового будинку за адресою: вулиця Лук'янiвська, 27 у Шевченкiвському районi м. Києва (пiд'їзд 1,2,3,4) за кодом ДК 021:2015-45453000-7-Капiтальний ремонт i реставрацiя (UA-2023-09-19-007655-а).

21. Обrрунтування технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi, розмiру бюджетного призначення, очiкуваноi вapтocтi предмета закупiвлi: Капiтальний ремонт примiщень для розмiщення apxiвy Шевченкiвської районної в мicтi Києвi державної адмiнiстрацiї на вул. Олени Телiги, 43 у Шевченкiвському районi м. Києва, за кодом ДК021:2015-45453000-7-Капiтальний ремонт i реставрацiя (UA-2023-09-26-000435-а).

22.  Обrрунтування технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi, розмiру бюджетного призначення, очiкуваноi вapтocтi предмета закупiвлi: Капiтальний ремонт покрiвля житлового будинку за алресою: вулиця Хрещатик, 10-В у Шевченківському paйoні м.Києва, 45453000-7-Капiтальний ремонт i реставрацiя за ДК 021:2015 Єдиного закупiвельного словника (UА-202З-10-23-00З178-а).

23. Обrрунтування технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi, розмiру бюджетного призначення, очiкуваноi вapтocтi предмета закупiвлi: Капітальний ремонт найпростіших укриттiв та захисних споруд цивільного захисту у дошкільному навчальному закладi (ясла-садок) №2 Шевченкiвського району м. Києва вулиці Котарбiнського Вiльгельма, 20, за кодом 4545З000-7-Капiтальний peмонт i реставрація за ДК 021:2015 Єдиного закупiвельного словника (UA-2023-11-02-000978-а).

24. Обrрунтування технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi, розмiру бюджетного призначення, очiкуваноi вapтocтi предмета закупiвлi: Капітальний ремонт найпростіших укриттiв та захисних споруд цивільного захисту у дошкільному навчальному закладi (ясла-садок) №530 Шевченкiвського району м. Києва по провулку Артилерійський, 1-А, за кодом 4545З000-7-Капiтальний peмонт i реставрація за ДК 021:2015 Єдиного закупiвельного словника (UA-2023-11-03-009825-а).

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux