Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
 • Доступність
 • A-
  A+
 • Стара версія
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
офіційний вебпортал

Управління культури Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Опубліковано 14 березня 2024 року о 15:46

Структура та чисельність Управління культури Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації >>>

Положення про управління >>>

Посада, прізвище, ім’я та по батькові

ПІБ

кабінет

міський телефон

електронна пошта

Начальник Управління культури

МАКОШКО

Леся Валентинівна

405

235-62-93

lesia.makoshko

@shev.kmda.gov.ua

Головний бухгалтер

КІРІЧЕНКО

Віта Петрівна

402

235-30-92

lesia.makoshko

@shev.kmda.gov.ua

Головний спеціаліст з управління персоналом

КУЗЬМІНЧУК

Юлія Володимирівна

403

235-50-89

 

Відділ з питань організації та координації роботи закладів культури

Заступник начальника - начальник відділу

БРІЄДІС

Алла Павлівна

406 235-31-86

lesia.makoshko

@shev.kmda.gov.ua

Головний спеціаліст відділу

МАТВЄЄВ

Леонід

Андрійович

 406  235-31-86  lesia.makoshko

@shev.kmda.gov.ua

 Відділ культурно-мистецької діяльності та музейної справи 
Головний спеціаліст відділу НАУМЕНКО Марина Григорівна  403  235-50-89 lesia.makoshko

@shev.kmda.gov.ua

Основні функції, напрямки роботи та завдання Управління культури:

1. Забезпечення реалізації державної політики у сферах культури, державної мовної політики, міжнаціональних відносин на території Шевченківського районум. Києва.

2. Сприяння формуванню культурного простору на території Шевченківського району м. Києва.

3. Забезпечення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності, вільний розвиток культурно-мистецьких процесів.

4. Сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної і культурної самобутності національних меншин.

5. Забезпечення виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної, створення умов для розвитку та використання мов національних меншин.

6. Здійснення загального керівництва закладами культури, закладами спеціалізованої мистецької освіти, що належать до сфери управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, організація їх матеріально-технічного забезпечення.

7. Сприяння у гармонізації міжконфесійних та міжнаціональних відносин.

8. Розробка проєктів планів та програм розвитку культури на території Шевченківського району м. Києва, організація фінансування закладів культури, мистецьких шкіл, що належать до сфери управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, культурно-мистецьких програм та інших заходів.

9. У порядку самопредставництва здійснення захисту прав та інтересів Управління в судах без окремого доручення голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

10. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства культури України, інших центральних органів виконавчої влади, рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), наказів Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), розпоряджень Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

11. Здійснює координацію діяльності комунальних закладів,  що належать до сфери управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації у сфері бібліотечної справи, спеціалізованої мистецької освіти, музейної справи відповідно до наданих повноважень.

12. Аналізує стан та тенденції соціально-економічного, культурного розвитку підпорядкованих закладів культури та спеціалізованої мистецької освіти Шевченківського  району міста Києва та вживає заходів до усунення недоліків.

13. Подає пропозиції щодо формування державної політики у сфері культури, спеціалізованої мистецької освіти, державної мовної політики.

14. Вносить пропозиції до проєкту бюджету міста Києва відповідно до напрямків діяльності, проєктів та програм економічного і соціального розвитку м. Києва, подає їх на розгляд до Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, організовує та забезпечує виконання затверджених завдань.

15. Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів.

16 Забезпечує формування базової мережі комунальних закладів культури та мистецьких шкіл,  що належать до сфери управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

17. Бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку.

18. Розробляє проєкти розпоряджень Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації з питань, що відносяться до компетенції Управління.

19. Сприяє створенню умов для розвитку соціальної інфраструктури у сфері культури, міжнаціональних відносин, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури.

 20. Створює умови у межах наданих повноважень задоволенню національно-культурних потреб у літературі і мистецтві національних меншин.

21. Вносить пропозиції щодо створення, ліквідації, реорганізації, зміни напрямків діяльності підпорядкованих закладів культури та мистецьких шкіл.

22. Організовує роботу із здобуття початкової мистецької освіти дітей та молоді.

23. Сприяє проведенню заходів щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників підпорядкованих закладів.

24. Забезпечує в установленому порядку підготовку і проведення у Шевченківському район міста Києва державних свят та культурно-мистецьких заходів.

25. У межах своєї компетенції здійснює контроль за виконанням завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотриманням правил охорони праці, пожежної безпеки у підпорядкованих закладах.

26. У межах своєї компетенції здійснює контроль за роботою підпорядкованих закладів культури та мистецьких шкіл, що належать до сфери управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

27. Здійснює заходи щодо функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя.

28. Сприяє розвитку національно-культурних традицій та національно-етнічних особливостей українського народу.

29. Сприяє проведенню благодійних акцій, бере участь у виконанні програм, спрямованих на розвиток етнічної самобутності національних меншин.

30. Сприяє розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також організації  культурного дозвілля населення.

31. Організовує проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до його повноважень.

32. Сприяє комплектуванню та оновленню фондів бібліотек, виставок, розповсюдженню кращих зразків національного мистецтва.

33. Сприяє діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури.

34. Забезпечує формування та подання у встановленому порядку до Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) пропозицій щодо відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури та міжнаціональних відносин державними нагородами і відомчими відзнаками, застосовує інші форми заохочення.

35. Організовує матеріально-технічне забезпечення комунальних закладів культури, мистецьких шкіл, що належать до сфери управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

36. Надає організаційно-методичну допомогу установам та організаціям  культурно-мистецької сфери.

37. Бере участь у організації міжнародних, регіональних проєктів у сферах культури і туризму, організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, конкурсів, фестивалів, методичних та науково-практичних семінарів, конференцій тощо.

38. Збирає та обробляє статистичні дані у сфері культури.

39. Сприяє розвитку туризму та екскурсійної діяльності на території Шевченківського району м. Києва.

40. Забезпечує організацію виконання міських цільових комплексних програм розвитку культури.

41. Укладає договори, угоди, меморандуми у межах своїх повноважень.

42. Бере участь у підготовці звітів голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

43. Готує самостійно, або з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

44. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

45. Бере участь у підготовці проєктів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

46. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

47. Забезпечує роботу конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору    на    заміщення   відповідних вакантних    посад  керівників  закладів

культури, віднесених до сфери управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, відповідно до чинного законодавства.

48. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

49. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів Київської міської ради.

50. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

51. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

52. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

53. Забезпечує захист персональних даних, що знаходяться в Управлінні.

54. Веде бухгалтерський облік комунальних закладів культури, мистецьких шкіл, що належать до сфери управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, складає і у визначені терміни подає в установленому порядку відповідним органам фінансову та іншу звітність за затвердженими формами.

55. У порядку самопредставництва здійснює захист прав та інтересів Управління в судах без окремого доручення голови з правом засвідчення копій документів, що підтверджують повноваження особи, інших документів, що подаються до суду. 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux