Головна  →  Оголошення  →  16 липня 2020

Як і де змінити виборчу адресу / місце голосування

Як і де змінити виборчу адресу / місце голосування

Починаючи з 1 липня 2020 року кожен виборець зможе змінити свою виборчу адресу без зміни місця реєстрації, як онлайн так і офлайн, відповідно до:

- Постанови Центральної виборчої комісії від 18 травня 2020 року №88;

- Постанови Центральної виборчої комісії від 25 липня 2020 року №121.

Хто може змінити виборчу адресу?

Нові затверджені зміни до Виборчого кодексу України надають можливість мобільним групам населення, таким як внутрішні переселенці та трудові мігранти, закріпити своє фактичне місце проживання як виборчу адресу та проголосувати на виборах у відповідній місцевості.

Де можна змінити виборчу адресу?

Виборець може подати заяву про тимчасову зміну місця голосування у паперовій або електронній формі. Заява виборця в паперовій формі подається до органу ведення Реєстру особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлено відповідно до законодавства.

Заява в паперовій формі подається виборцем до органу ведення Реєстру, повноваження якого поширюються на територію, до якої віднесено виборчу адресу, на яку змінюватиметься поточна виборча адреса виборця.

Адреса відділу ведення Державного реєстру виборців: м. Київ, вул. Щербаківського Данила (Щербакова) буд. 49.

Детальну інформацію про місцезнаходження потрібного відділу можна знайти на сайті Державного реєстру виборців в розділі «Органи реєстру».

Заява в електронній формі може бути надіслана виборцем через програмний реєстр «Особистий кабінет виборця» за підписом, прирівняним до власноручного підпису згідно із Законом України «Про електронні довірчі послуги» (кваліфікований електронний підпис).

Які документи необхідно подати?

1. Для подання заяви в паперовій формі, по-перше, пред’являється паспорт громадянина України - документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. Якщо особа нещодавно набула громадянства України - тимчасове посвідчення громадянина України.

У разі подання заяви виборця в паперовій формі уповноваженою особою нею пред’являється документ, що посвідчує особу, а також довіреність, видана виборцем і посвідчена в установленому законодавством порядку.

2. Заява про зміну виборчої адреси за формою, встановленою постановою Центральної виборчої комісії від 18 травня 2020 року №88 (Додаток 2).

3. Заява є обґрунтованою, якщо до неї додано один із документів, що підтверджує фактичне проживання виборця за вказаною ним адресою.

До документів, що підтверджують фактичне проживання виборця за адресою, зазначеною в заяві, належать:

- договір найму (оренди) житла за адресою, яку виборець просить визначити його новою виборчою адресою;

- виданий органом державної влади чи органом місцевого самоврядування документ, що засвідчує здійснення виборцем підприємницької діяльності за адресою житла, яку виборець просить визначити його новою виборчою адресою (наприклад, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань тощо);

- документ, що підтверджує право власності на житло за адресою, яку виборець просить визначити його новою виборчою адресою (наприклад, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, свідоцтво про право власності на нерухоме майно, свідоцтво про право на спадщину, договір купівлі-продажу, договір дарування, договір міни тощо);

- довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

- документ, що засвідчує здійснення виборцем догляду за особою, місце проживання якої зареєстроване відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» за адресою, яку виборець просить визначити його новою виборчою адресою (наприклад, рішення органу соціального захисту населення про призначення щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею тощо);

- документ, що засвідчує перебування виборця у шлюбі або у родинних відносинах з особою, місце проживання якої зареєстроване згідно із Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» за адресою, яку виборець просить визначити його новою виборчою адресою (наприклад, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження, судове рішення про встановлення факту родинних відносин між фізичними особами тощо).

Заява в електронній формі створюється шляхом заповнення виборцем електронної форми з використанням відповідного електронного сервісу, розміщеного на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Скільки триватиме розгляд заяви?

Заява виборця розглядається органом ведення Реєстру не пізніше 15 днів від дня її отримання.

Як змінити виборчу адресу людині з інвалідністю?

Заява виборця може бути подана в електронній формі та створюється шляхом заповнення виборцем електронної форми з використанням відповідного електронного сервісу, розміщеного на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Заява виборця в паперовій формі може бути подана уповноваженою особою, пред’явивши документ, що посвідчує особу, а також довіреність, видана виборцем і посвідчена в установленому законодавством порядку.

Хто і як може голосувати в лікарні або вдома?

Виборцю, який внесений до списку виборців на виборчій дільниці, але за віком, у зв’язку з інвалідністю чи за станом здоров’я не здатний пересуватися самостійно, дільнична виборча комісія надає можливість голосувати за місцем його перебування.

Виборець, який тимчасово не здатний пересуватися самостійно і має бажання проголосувати за місцем свого перебування, поштою або через інших осіб не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем голосування подає до дільничної виборчої комісії виборчої дільниці, на якій він включений до списку виборців, власноручно написану заяву з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування із зазначенням такого місця. Заява викладається в довільній формі.

До заяви додається довідка медичної установи про стан здоров’я виборця, що засвідчує факт тимчасової нездатності його пересуватися самостійно.

На спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я, голосування за місцем перебування виборця проводиться на підставі власноручно написаної заяви виборця з проханням забезпечити голосування за місцем його перебування у зв’язку з необхідністю дотримання постільного режиму.

Чи можуть голосувати люди без зареєстрованого місця проживання?

Виборча адреса виборця, який не має зареєстрованого місця проживання, визначається:

1. За погодженням із центром обліку, який відповідно до закону веде облік бездомних осіб, або соціальною службою, у складі якої утворено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб.

2. Органом ведення Державного реєстру виборців  за мотивованим зверненням виборця.

Для визначення виборчої адреси виборця, який не має зареєстрованого місця проживання, за погодженням із центром обліку, який відповідно до закону веде облік бездомних осіб, або соціальною службою, у складі якої утворено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб, виборець реєструється за адресою такого центру або соціальної служби відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».

Орган ведення Реєстру може визначити виборчу адресу виборця, який не має зареєстрованого місця проживання, за місцем його фактичного проживання.

Виборець, який не має зареєстрованого місця проживання та запис стосовно якого міститься у Реєстрі, але за даними Реєстру він вибув зі своєї виборчої адреси або виборчу адресу якого визначено органом ведення Реєстру, для визначення його нової виборчої адреси може за власною ініціативою звернутися до органу ведення Реєстру із заявою щодо зміни виборчої адреси.

Така заява подається особою до органу ведення Реєстру за місцем її фактичного проживання на території України. Заява щодо включення до Реєстру або зміни виборчої адреси може бути подана виборцем до органу ведення Реєстру в паперовій або електронній формі.

До заяви про включення до Реєстру додається копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, – паспорта громадянина України (у вигляді паспортної книжечки або картки) або тимчасового посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянство України).

Відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно (за наявності підстав) зазначаються у заяві щодо включення до Реєстру, яка подається разом з документом (копією документа), що підтверджує відповідний факт.

Заява виборця, який не має зареєстрованого місця проживання, розглядається органом ведення Реєстру не пізніше 15 днів від дня її отримання.

До заяви додаються копії документів, що обґрунтовують визначення виборчої адреси виборця (перелік документів вказаний у Розділі «Які документи необхідно подати?»).

Перейти до спискуВерсiя для друку