Головна  →  Оголошення  →  13 жовтня 2022

Інформація про отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ «ГРІНВІЧ БІЛД»

Інформація про отримання дозволу

ТОВ «ГРИНВІЧ БІЛД» заявляє про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел викидів.

Адреса підприємства: 01030, м. Київ, Шевченківський р-н., вул. Івана Франка, 15А. Підприємство віднесено до третьої групи за ступенем впливу об'єкту на забруднення атмосферного повітря, та не потребує взяття на державний облік за обсягами потенційних викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

Джерелами викидів є: дві димовідвідні труби газових котлів та витяжка підземного паркінгу. Кількість джерел викидів – 3.

Загальний обсяг викидів становить 68,354472 т/рік (включно з парниковими газами). Забруднюючі речовини: оксид вуглецю, оксиди азоту, ртуть та її сполуки, азоту(1) оксид (N2O), вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК 26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець та парникові гази.

При отриманні дозволу на викиди будуть встановлені умови до технологічного обладнання та споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

ТОВ «ГРИНВІЧ БІЛД» гарантує при здійсненні своєї діяльності дотримання вимог і нормативів природоохоронного й санітарного законодавства. Нормативна санітарно-захисна зона для даного виду діяльності не встановлюється.

За результатами розсіювання вклад підприємства в існуючий рівень забруднення атмосферного повітря значно нижчий від допустимих рівнів. Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після публікації до Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за адресою: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28; тел. 366-64-10, 366-64-11, e-mail: [email protected].

Перейти до спискуВерсiя для друку