Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Управління праці та соціального захисту населення
Управління праці та соціального захисту населення

01135, м. Київ, пр-т Перемоги, 5

Начальник управління

ДАВИДЕНКО

Віктор Іванович

236-60-57,

235-20-59

 

Відділ управління персоналом

Начальник відділу

БОВТ

Ірина Валеріївна

236-51-17

каб. 8

Iryna.Bovt@shev.kmda.gov.ua 

Відділ звернень громадян та організаційної роботи

Начальник відділу

ШЕВЧЕНКО        

Світлана Євгенівна

236-60-57

Каб.3

svitlana.shevchenko1@shev.kmda.gov.ua 

Фінансово-економічний відділ

Заступник начальника управління-Начальник відділу - головний бухгалтер

МАЛЕНКО Людмила Іванівна

236-92-09

Каб.4

Liudmyla.Malenko@shev.kmda.gov.ua

Відділ праці та соціально-трудових відносин

Начальник відділу

КУРБАТСЬКА

Віра Анатоліївна

236-60-57

Vira.Kurbatska@shev.kmda.gov.ua

Відділ контролю за призначенням і виплатою пенсій

Заступник начальника управління – Начальник відділу

ЗІНЧЕНКО Тетяна Федорівна

236-60-57

ruszn@shev.kmda.gov.ua 

Відділ по призначенню соціальних допомог

Начальника відділу

СОЛОВЕЙ Наталія Анатоліївна

236-59-82

Каб.9

Nataliia.Solovei@shev.kmda.gov.ua

Відділ по роботі з переміщеними особами та учасниками АТО

Начальник відділу

РАЛЬКО Наталія Олексіївна

236-60-57

ruszn@shev.kmda.gov.ua 

Відділ контролю за призначенням соціальних виплат та їх цільовим використанням

Начальник відділу

БОЙКО Галина Іванівна

236-60-57

ruszn@shev.kmda.gov.ua 

Відділ соціальних програм

01030, м. Київ, б-р Т.Шевченка, 26/4

Начальник відділу

РАГІМОВА

Інна Вікторівна

234-13-54

234-44-18

Каб.106

 

 

Відділ субсидій

03056, м. Київ, пр-т Перемоги, 15

  

236-14-71,

236-14-75

sybsidii_ruszn@shev.kmda.gov.ua 

 Відділ ведення Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків та

розрахунку за надані пільги

03056, м. Київ, пр-т Перемоги, 15

Начальник відділу

ДАНИЛЕНКО

Наталія Миколаївна

236-01-57,

Каб. 3

Nataliia.Danylenko@shev.kmda.gov.ua 

Заступник начальника відділу

Карпенко Інна Віталіївна

236-60-59

Каб. 1

pilgy_ruszn@shev.kmda.gov.ua

Відділ  опіки та піклування

04107, м. Київ, вул. Половецька, 14

Начальник відділу

ШАПОВАЛ

Марина Віталіївна

     486-04-42

 

Територіальний центр соціального обслуговування

(надання соціальних послуг) Шевченківського району № 1

04060, м. Київ, вул. . В.Василевської, 11а

Директор

ОХОТНИЦЬКА

Віра Теодорівна

     236-50-56

 

Заступник директора

РУМАК

Ольга Діомидівна

     238-03-89

 


   Основним завданням Управління праці та соціального захисту населення Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації згідно Положення є: 

 • реалізація державної політики у сфері соціального захисту громадян;
 • контроль за умовами праці, соціальним обслуговуванням населення району, правильним та вчасним призначенням та виплатою встановлених законодавством пенсій, державних допомог сім'ям та громадянам, за наданням послуг із соціального захисту;
 • надання адресної соціальної допомоги і підтримки малозабезпеченим громадянам та сім'ям з дітьми, призначення та виплата цільової грошової допомоги;
 • здійснення разом з відповідними місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями комплексних програм поліпшення обслуговування громадян;
 • сприяння працевлаштуванню  інвалідів;
 • надання організаційно-методичної допомоги підприємствам, установам та організаціям району з питань приймання колективних договорів, атестації робочих місць за умовами праці та нормування праці;
 • надання субсидій та пільг на відшкодування витрат населення на оплату за житло та комунальні послуги;
 • а також інші обов'язки та повноваження, передбачені чинним законодавством, наказами та розпорядженнями Міністерства праці та соціальної політики, міської та районної державних адміністрацій, Головним управлінням  соціального захисту населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

 Основні функції управління

 • Організовує роботу, пов'язану з вирішенням питань соціального захисту соціально незахищених громадян, наданням пільг ветеранам війни і праці та інвалідам, координує відповідну діяльність відділів та інших структурних підрозділів.
 • Видає посвідчення ветеранів війни, "Ветеран праці" та інші посвідчення.
 • Готує пропозиції районному центру зайнятості щодо встановлення нормативів робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів. Разом з відповідними державними органами і громадськими організаціями сприяє працевлаштуванню інвалідів та створенню виробництв, цехів і дільниць, призначених для використання їхньої праці, професійно-технічному навчанню та перекваліфікації інвалідів і можливість використання їх на роботі згідно з трудовими рекомендаціями медико-соціальної експертної  комісії, направляє інвалідів для навчання у навчальних закладах сфери соціального захисту населення.
 • Забезпечує діяльність комісій з розгляду питань:

Ø пов'язаних з наданням статусу учасника війни;
Ø у справах альтернативної (невійськової) служби;
Ø про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення;
Ø субсидій на житлово-комунальні послуги;
Ø по наданню матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення Шевченківського району м. Києва;

 • Аналізує стан надання встановлених законодавством пільг соціально незахищеним громадянам, здійснення комплексних програм, заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, виносить на розгляд голови районної держадміністрації питання соціального захисту незахищених громадян.
 • Забезпечує надання адресної цільової грошової допомоги малозабезпеченим громадянам, а також сім'ям з дітьми; соціальної допомоги; здійснює в установленому порядку компенсаційні виплати малозабезпеченим громадянам та особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
 • Забезпечує цільове використання бюджетних асигнувань, передбачених на соціальний захист населення.
 • Аналізує ситуацію в соціально-трудовій сфері на відповідній території, стан справ з укладанням колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях; сприяє організації переговорного процесу між сторонами соціального партнерства, надає їм організаційно-методичну допомогу; забезпечує у межах своїх повноважень дотримання законодавства з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, вирішення колективних трудових спорів (конфліктів); здійснює реєстрацію, облік, зберігання колективних договорів, змін та доповнень до них.
 • Бере участь у розробленні та забезпечує разом з іншими структурними підрозділами районної в м. Києві держадміністрації, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян здійснення заходів регіональної програми з питань охорони праці, впровадження регіональної системи запобігання травматизму невиробничого характеру.
 • Здійснює державний контроль за додержанням законодавства про працю, своєчасною і не нижче визначеного державою мінімального розміру виплатою заробітної плати, а також за своєчасним проведенням на підприємствах навчань та інструктажів, забезпеченням працюючих засобами індивідуального захисту, миючими засобами, наданням працівникам пільг і компенсацій, передбачених законодавством.
 • Організовує роботу, пов'язану з призначенням субсидій. Проводить розрахунки за пільги на житлово-комунальні послуги з підприємствами, які надають послуги. 
 • Вносить в установленому порядку пропозиції щодо встановлення піклування над повнолітніми недієздатними особами, які за станом здоров'я потребують догляду та встановлення опіки.
 • Проводить роз'яснювальну роботу серед населення з питань соціального забезпечення і соціального захисту, широко використовуючи для цього засоби масової інформації.
 • Організовує і проводить консультації, здійснює розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції управління, вживає відповідних заходів щодо усунення причин, які викликають скарги.

 Послуги, які надаються управлінням:

 • Забезпечення санаторно-курортними путівками;

 • Забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації;

 • Забезпечення інвалідів автомобілями;

 • Виплата та розміри грошової компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування;

 • Встановлення статусу «Дитина війни»;

 • Встановлення статусу та видача посвідчення «Інвалід війни»;

 • Влаштування до будинків-інтернатів;

 • компенсація за пільгове забезпечення продуктами харчування громадянам, що належать до першої та другої категорії постраждалих;

 • одноразова компенсація учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи;

 • одноразова компенсація сім'ям, що втратили годувальника із числа осіб, які належать до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою;

 • щорічна допомога на оздоровлення учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

 • доплата за роботу (службу) на території зон радіоактивного забруднення;

 • виплата допомоги у трикратному розмірі середньомісячної заробітної плати у разі вивільнення працівників у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників, а також збереження за їх бажанням посадового окладу, тарифної ставки на новому місці роботи;

 • оплата додаткової відпустки строком 14 робочих днів (16 календарних днів) громадянам що належать до першої та другої категорії постраждалих та одному з батьків або особі, яка їх замінює, дитини - інваліда, потерпілої від Чорнобильської катастрофи;

 • оплата різниці між тривалістю щорічної відпустки, яка надається відповідно до Закону, та тривалістю щорічної відпустки, яка надається відповідно до Закону України « Про відпустки » або інших законів громадянам, які працюють ( перебувають у відрядженні ) на території зон радіоактивного забруднення;

 • доплата особам, які працюють у зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення після повного відселення жителів;

 • виплата підвищеної стипендії учням та студентам, які належать до осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

 • відшкодування витрат, пов'язаних з вихованням дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах;

 • Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами;

 • Допомога при народженні дитини;

 • Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

 • Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

 • Допомога на дітей одиноким матерям;

 • Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам;

 • Державна соціальна допомога тим, хто немає права на пенсію та інвалідам та державна допомога на догляд;

 • Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги;

 • Тимчасова державна допомога дітям у випадках, якщо місце проживання батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або вони не мають можливості утримувати дитину;

 • Державна соціальна допомога на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

 • Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям;

 • Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги подається під час особистого звернення (натиснути на посилання та завантажити заяву у форматі .doc);

 • Створення, підтримка та розвиток єдиної інформаційної системи Управління, шляхом впровадження сучасної комп'ютерної техніки, та новітніх комп'ютерних технологій;

 • Супровід інформаційної системи Управління;

 • Надання методично-консультативної допомоги з питань інформатизації спеціалістам Управління праці та соціального захисту населення;

 • Забезпечення функціонування комп'ютерної мережі Управління;

 • Поліпшення ефективності використання комп'ютерної техніки для автоматизації обліку категорій населення, які потребують соціального захисту;

 • Формування та підтримка в актуальному стані бази даних одержувачів усіх видів соціальної допомоги;

 • Підтримка функціонування апаратно-програмних засобів Управління у складі єдиної інформаційної мережі Міністерства соціальної політики України;

 • визначення ступеня нужденності заявника, членів його сім'ї або домогосподарства (обстеження домогосподарства, з'ясування обставин, які призвели до нужденності тощо), ведення інформаційно-роз'снювальної (просвітницької) роботи серед населення;

 • перевірка достовірності наданих відомостей про доходи та майновий стан заявника та членів його сім'ї (домогосподарства), а також перевірка правильності проведених розрахунків щодо розміру допомоги та її виплати;

 • Здійснення контролю за правильністю і своєчасним призначенням, перерахунками та виплатою встановлених законодавством державних пенсій органами Пенсійного фонду в Шевченківському районі м. Києва;

 • Розгляд документів про встановлення статусу відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

 • Розгляд документів про встановлення статусу відповідно до Закону України «Про жертви нацистських переслідувань»;

 • Розгляд документів про встановлення статусу «Ветеран праці» відповідно до Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»;

 • реалізація державної політики у сфері правового та медико-соціального захисту повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування);

 • вирішення питань про встановлення і припинення опіки (піклування);

 • здійснення нагляду за діяльністю опікунів (піклувальників);

 • розгляд скарг на дії опікунів (піклувальників);

 • вжиття заходів щодо захисту особистих та майнових прав осіб, які перебувають під опікою (піклуванням);

 • участь у розгляді судами спорів, пов'язаних із захистом прав осіб, які перебувають під опікою (піклуванням);

 • ведення обліку щодо осіб, які потребують опіки (піклування);

 • організаційне забезпечення діяльності опікунської ради;

 • встановлення опіки та піклування, призначення опікунів та піклувальників повнолітнім особам, які за рішенням суду визнані недієздатними та обмежено дієздатними;

 • призначення піклувальника повнолітнім особам, які за станом здоров'я не можуть самостійно захищати свої права та виконувати покладені на них обов'язки;

 • встановлення опіки над майном повнолітньої особи, яка перебуває під опікою (піклуванням);

 • порушення в судовому порядку питання про звільнення опікуна або піклувальника від виконання покладених на них обов'язків за своєю ініціативою, за клопотанням підопічних, державних або громадських організацій, а також згідно з обґрунтованими заявами будь-яких осіб, якщо буде встановлено, що опікун чи піклувальник не відповідає своєму призначенню або належним чином не виконує своїх обов'язків;

 • надання дозволу особам, на яких законом покладений обов'язок здійснювати опіку та піклування, на вчинення від імені та в інтересах недієздатним (обмежено дієздатних) осіб передбачених чинним законодавством правочинів, які підлягають нотаріальному посвідченню;

 • реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання повнолітніх осіб, які перебувають під опікою (піклуванням);

 • звернення фізичних та юридичних осіб з питань, що зачіпають інтереси осіб, які перебувають під опікою (піклуванням), які потребують прийняття відповідного рішення органу опіки і піклування;

 • призначення житлових субсидій за спрощеним порядком;
 • випадки за яких припиняється надання раніше призначеної субсидії.
Версiя для друку