Головна  →  Захист прав споживачів  →  28 лютого 2020

Як здійснити реєстрацію потужностей?

Для цього оператори ринку мають подати до територіального органу Держпродспоживслужби заяву про державну реєстрацію потужності (далі – заява). Форма наведена у додатку 2 до Порядку № 39.

Заява про державну реєстрацію потужності має містити інформацію про:

  • найменування та код згідно з ЄДР (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків  (для фізичних осіб) (серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття такого номера);
  • місцезнаходження  або місце проживання оператора ринку;
  • назва (опис) потужності;
  • адреса потужності;
  • заплановані види діяльності;
  • перелік харчових продуктів, виробництво та/або обіг яких планується здійснювати;
  • вид оператора ринку за класифікацією суб’єктів господарювання, визначеною Господарським кодексом України.

У разі, якщо потужності знаходяться за однією адресою, допускається подання однієї зави для всіх потужностей.  У такому разі до заяви слід додати додаткову інформацію по кожній потужності. Кожен оператор ринку має зазначити до якої категорії суб’єктів господарювання він належить (ч. 3 ст. 55 Господарського Кодексу України).

Державній реєстрації підлягає кожна окрема потужність оператора ринку (п. 6 Порядку № 39).

Перейти до спискуВерсiя для друку