Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Відділ торгівлі та споживчого ринку
Відділ торгівлі та споживчого ринку

Положення про відділ >>> 

Посада

ПІБ

Телефон

Кабінет

Начальник відділу

Патюта Оксана Дмитрівна

366-58-34 

402

Заступник начальника відділу

Каленюк Лариса Жанівна

 366-58-35

 

402

Головний спеціаліст

Скорина Ольга Іванівна

366-58-35

402

Головний спеціаліст

Фещенко Наталя Леонідівна

366-58-35

402

Адреса

01054, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 24

E-mail

[email protected]

Час роботи

понеділок - четвер з 8:00 до 17:00
п'ятниця з 8:00 до 15:45
перерва з 12:00 до 12:45

Основнi функцiї, напрямки роботи та завдання:

 1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення, законодавства про захист прав споживачів господарюючими суб’єктами – підприємствами (їх об’єднаннями), установами, організаціями незалежно від форм власності, громадянами-підприємцями та іноземними юридичними особами, що здійснюють підприємницьку діяльність на території району.
 2. Створення сприятливих умов для розвитку різних форм господарювання в районі.
 3. Координація роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства, ринків та побутового обслуговування населення незалежно від форм власності та відомчої належності, пов’язаної з розвитком їх інфраструктури, регулюванням ринку товарів, сприяння розвитку всіх форм торговельного обслуговування та побутового обслуговування населення.
 4. Реалізація заходів по запобіганню порушень державних стандартів, технічних умов, рецептур та іншої нормативно - технічної документації при прийманні, постачанні та продажу  товарів народного споживання, наданні послуг населенню підприємствами, організаціями, об’єднаннями, незалежно  від форм власності і громадянами - підприємцями.
 5. Впровадження затверджених в установленому порядку правил торговельної діяльності та побутового обслуговування населення, забезпечення контролю за їх дотриманням, здійснення заходів щодо вдосконалення торговельного обслуговування населення.
 6. Надання методичної, консультативної і організаційної допомоги підприємствам торгівлі, послуг, побутового обслуговування, ресторанного господарства, ринкам незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, окремим громадянам  з питань, що відносяться до компетенції  відділу.
 7. Здійснює координацію роботи у підприємствах торгівлі, ресторанного господарства, послуг, побутового обслуговування та ринків незалежно від форм власності у сфері торговельної діяльності і побутового обслуговування з питань забезпечення потреб району товарами широкого вжитку та побутовими послугами.
 8. Здійснює, у межах своєї компетенції і встановлених законодавством вимог, організації контролю за якістю обслуговування населення підприємствами роздрібної торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування, ринків, незалежно від форм власності на відомчої підпорядкованості.
 9. Сприяє відновленню традиційних та освоєнню нових ринків продовольчих товарів, налагодженню співробітництва з суб'єктами підприємницької діяльності.
 10. Залучає підприємства торгівлі, ресторанного господарства району до участі у розвитку стаціонарної фірмової та сезонної торговельної мережі, проведенні ярмарків, торговельному обслуговуванні районних та міських заходів.
 11. Здійснює в межах, визначених законодавством, контроль за дотриманням підприємствами торгівлі, сфери послуг та побутового обслуговування, ресторанного господарства всіх форм власності діючих норм та правил.
 12. Надає методологічну, консультативну, організаційну допомогу підприємствам торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування з питань застосування правил торгівлі та побутового обслуговування населення, ресторанного господарства, у впровадженні нових видів і форм обслуговування і з інших питань, що належать до компетенції відділу.
 13. Взаємодіє з відповідними органами влади у сфері захисту прав споживачів, сприяє забезпеченню державного захисту прав споживачів щодо якості та безпеки товарів, продукції і послуг.
 14. Бере участь в межах, визначених законодавством України, у роботі, пов'язаній із здійсненням державного контролю щодо захисту прав споживачів.
 15. Розглядає скарги, заяви пропозиції громадян з питань, що належать до компетенції відділу, вживає необхідних заходів.
 16. Бере участь у виконанні заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, а також безпосередньо у створенні мобілізаційних запасів у сфері торгівлі, ресторанного господарства; планує, організовує мобілізаційну підготовку споживчого ринку району.
 17. Організовує і бере участь у проведенні нарад, семінарів, конкурсів з питань діяльності суб'єктів господарювання, що здійснюють підприємницьку діяльність на території району. 
 18. Надає пропозиції  стосовно доцільності місця розташування або реконструкції діючих та новозбудованих підприємств торгівлі, харчової та переробної промисловості, ресторанного господарства, побутового обслуговування, ринків, застосування на цих підприємствах відповідних технологій та профілю діяльності.
 19. Вносить в разі необхідності, пропозиції відповідним органам про проведення ревізій фінансово-господарської діяльності підприємств та організацій, що перевіряються, виробничо-технічних експертиз, лабораторних аналізів.
 20. Бере участь у підготовці пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку району, спрямовану на підвищення рівня забезпечення населення продовольчими та непродовольчими товарами та підвищення рівня побутового обслуговування населення.
 21. Розробляє проекти розпоряджень голови Шевченківської райдержадміністрації у визначених Законом випадках з питань, що належать до компетенції відділу.
 22. Забезпечує, в межах своєї компетенції, проведення моніторингу, економічного аналізу рівня та динаміки цін на районному ринку продовольства, бере участь у розробці пропозицій щодо проведення цінової політики на споживчому ринку району, у створенні системи інформування про попит і пропозиції на зазначеному ринку.
 23. Забезпечує, у межах своїх повноважень, виконання завдань мобілізаційної підготовки , цивільного захисту населення.
Версiя для друку