Головна  →  Адміністрація  →  Звернення громадян  →  Відділ роботи зі зверненнями громадян

Начальник відділу

Чорній Ірина Миколаївна

235-35-73

Каб. 208

Заступник начальника

Новікова Світлана Василівна

235-20-51

Каб. 208

Головний спеціаліст

Савчук Світлана Вікторівна

234-06-71

Каб. 208

Головний спеціаліст

Легенька

Олена Анатоліївна

234-25-93

Каб. 208

Головний спеціаліст

Чмих Наталія Анатоліївна 

 

Каб. 208 

Видача листів

 

234-25-93

 

Адреса

01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 24

E-mail

zvern@shev.kmda.gov.ua

Час роботи

понеділок - четвер з 9.00 до 18.00
п'ятниця з 9.00 до 16.45
перерва з 13.00 до 13.45

Графік прийому громадян (прийом заяв та видача листів)

понеділок - четвер з 9.00 до 18.00
п'ятниця з 9.00 до 16.45
перерва з 13.00 до 13.45

Основні напрямки діяльності та завдання відділу

Відділ роботи із зверненнями громадян є структурним підрозділом Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації та входить до її апарату, створюється і ліквідується відповідно до структури Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації. Відділ підпорядковується керівнику апарату Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

У своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України,  постановами Верховної Ради України, актами  Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), розпорядженнями Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, порядком розгляду звернень громадян та порядком організації особистого прийому громадян в Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації, а також цим положенням.

Основними завданнями відділу є:

1. Забезпечення чіткої роботи щодо розгляду звернень громадян у Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації.

2. Організація  особистого прийому громадян головою Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації. 

Особистий прийом головою Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації проводиться за попереднім записом, що здійснюється у відділі роботи із зверненнями громадян :

- щовівторка з 9.00 до 13.00;

- щоп'ятниці з 9.00 до 13.00;

Запис на прийом здійснюється не менше ніж за тиждень до дати проведення прийому, а у випадку, коли питання заявника потребує негайного вирішення, не менше ніж за два робочих дні до дати проведення прийому.

Питання, якщо воно не потребує негайного вирішення, або розгляду особисто головою райдержадміністрації, повинно попередньо розглядатися першим заступником, заступниками голови райдержадміністрації згідно з тимчасовим розподілом обов'язків, або керівником апарату райдержадміністрації.

З метою якісного опрацювання звернень громадян під час особистого прийому, прийом голови, першого заступника голови, заступників голови Шевченківської районної  в місті Києві державної адміністрації проходить за попереднім записом.

 

Вимоги до оформлення звернень громадян
Відповідно до ст.5 Закону України «Про звернення громадян»:

Звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об'єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань. 

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформленні відповідно до чинного законодавства.

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.

Зразок заяви для оформлення звернень громадян

 

 

Інформація

про підсумки роботи із розгляду звернень громадян

у Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації

за період з 01.01.2019 по 31.03.2019

На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та згідно з графіком звітування щодо організації роботи із зверненнями громадян голів районних в місті Києві державних адміністрацій, затвердженим Київським міським головою В. Кличком 27.12.2018, Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (далі – Шевченківська райдержадміністрація) надає інформацію про підсумки проведеної роботи щодо розгляду звернень громадян за період з 01.01.2019 по 31.03.2019.

В основу організації роботи із зверненнями громадян у Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації покладено завдання, визначені Конституцією України, Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» (далі – Указ), Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації (далі – Інструкція), затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348, Регламентом Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 23.11.2017 № 674, Порядком розгляду звернень громадян у Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації, затвердженим розпорядженням від 06.06.2016 № 352, зареєстрованим у Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 06.07.2016 № 74/1387, Порядком організації та проведення особистого прийому громадян у Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації, затвердженим розпорядженням Шевченківської райдержадміністрації              від 19.07.2012 № 513, зареєстрованим у Шевченківському районному управлінні юстиції у м. Києві 10.08.2012 № 75/208; Положенням про відділ роботи із зверненнями громадян Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, затвердженим розпорядженням Шевченківської райдержадміністрації від 05.03.2019 № 172 та іншими нормативно-правовими актами, які регламентують роботу із зверненнями громадян.

Відповідно до тимчасового розподілу обов'язків між головою, заступниками голови та керівником апарату Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, затвердженого розпорядженням Шевченківської райдержадміністрації від 25.03.2019 № 230, керівник апарату в межах своїх повноважень організовує та координує роботу з питань розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації.

У Шевченківській райдержадміністрації виконання функцій щодо  забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення  покладено на створений в структурі адміністрації відділ роботи із зверненнями громадян.

Реєстрація звернень громадян, опрацювання та контроль за їх розглядом здійснюється в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» (далі – система електронного документообігу АСКОД).

Відповідно до системи електронного документообігу АСКОД за період з 01.01.2019 по 31.03.2019 до Шевченківської райдержадміністрації надійшло 1508 звернень громадян, із них письмових – 723, у т. ч. електронних – 161, усних – 785. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року загальна кількість звернень зменшилася на 1166 звернень, або на 43,6 % (протягом            І кварталу 2018 року до Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації надійшло 2674 звернення).

З 01.01.2019 по 31.03.2019 року до Шевченківської райдержадміністрації надійшло 242 колективних звернення, частка яких складає 16,0 % від загальної кількості. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року (у 2018 році зареєстровано 206 колективних звернень, частка яких склала 7,7 % від їх загальної кількості) загальна кількість колективних звернень збільшилася на 32 звернення, або на 17,5 %. З урахуванням колективних звернень протягом І кварталу 2019 року до Шевченківської райдержадміністрації звернулось 5470 громадян, які порушили 1897 питань. За аналогічний період минулого року, з урахуванням колективних звернень, до Шевченківської райдержадміністрації звернулось 5850 громадян, які порушили 3159 питань.

Дані про звернення громадян, що надійшли до Шевченківської райдержадміністрації за період з 01.01.2019 по 31.03.2019 у порівнянні з минулим роком наведено у додатку 1.

Громадяни зверталися передусім із заявами щодо вирішення конкретних життєвих питань (95,5 %), скаргами (4,2 %), пропозиціями і зауваженнями (0,3 %) (додаток 5).

За звітний період із загальної кількості звернень безпосередньо від громадян надійшло 53,2 %. Для розгляду за належністю до Шевченківської райдержадміністрації передано: із Київської міської державної адміністрації – 40,3 %, від народних депутатів України – 0,8 %, із органів прокуратури – 0,3 %, з інших органів державної влади – 5,4 % (додаток 2).

Як свідчить аналіз, серед основних питань, що порушували громадяни у своїх зверненнях, чільне місце займають питання комунального господарства – 70,4 %; житлової політики – 7,3 %; забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку – 5,7 %; соціального захисту – 2,7 %; діяльності місцевих органів виконавчої влади – 1,0 %; освіти – 0,8 %;  охорони здоров'я – 0,7 %; питання транспорту та зв'язку – 0,6 %; екології та природних ресурсів – 0,6 %, від їх загальної кількості.

Найбільше протягом І кварталу 2019 року мешканці Шевченківського району порушували такі питання:

- комунального господарства та благоустрою – 70,4 % від загальної кількості порушених питань (найчастіше порушувалися питання щодо поточного та капітального ремонту будинків, оплати за житлово-комунальні послуги, перерахунку за ненадані, або надані не в повному обсязі послуги, налагодження опалення, встановлення лічильників, відновлення гарячого водопостачання, благоустрою та озеленення, законності розміщення МАФів);

- житлової політики – 7,3 % (громадяни найчастіше порушували питання щодо отримання інформації про реєстрацію за місцем проживання (колишня довідка за формою № 3) для оновлення документів щодо квартирної черги, постановки на квартирний облік, а також громадяни звертались з питань забезпечення  житлом, надання житла на пільгових умовах, відселення з аварійних та старих будинків, приватизації житла у будинках та гуртожитках);

- забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку – 5,7 % (найчастіше громадяни зверталися з питань отримання інформації про реєстрацію за місцем проживання для здійснення будь-яких нотаріальних дій, для пред'явлення до військового комісаріату, а також з питань забезпечення порядку під час проведення мирних зібрань та акцій, законності здійснення будівництва, законності розміщення розважальних закладів та закладів торгівлі у житлових будинках, незгоди зі стихійною торгівлею);

- соціального захисту – 2,7 % (найчастіше громадяни зверталися з питань отримання матеріальної допомоги, призначення субсидій, призначення та виплати пенсій, а також виплати різних допомог);

- діяльності місцевих органів виконавчої влади – 1,0 %;

- питання освіти – 0,8 % (щодо ремонту шкіл, дитячих садків, відновлення спортивних майданчиків на території шкіл);

- питання охорони здоров'я – 0,7 % від їх загальної кількості (громадяни найчастіше порушували питання надання матеріальної допомоги на лікування, оздоровлення, придбання ліків, надання медичної допомоги, забезпечення медикаментами, діяльності медичних установ та забезпечення санаторно-курортним лікуванням).

Як свідчить аналіз питань, порушених у зверненнях, питання щодо отримання інформації про реєстрацію громадян за місцем проживання  посіли на другому місці. Цей факт пов'язаний з втратою чинності довідки за формою № 3 відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 861 «Про внесення змін до постанов Ради Міністрів УРСР та Укрпрофради            від 11 грудня 1984 р. № 470 і Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р.      № 117» та невизначеністю законодавством питань щодо органів, які повинні видавати довідки про склад сім'ї, та процедури отримання вказаної інформації.

Протягом І кварталу 2019 року до Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації із зазначеного питання надійшло 537 звернень, що складає 35,6 % від їх загальної кількості.

Усі звернення, що надходять до Шевченківської райдержадміністрації розглядаються керівництвом відповідно до розподілу обов'язків, яким надаються відповідні доручення. Звернення громадян, пільги яких визначено у Законі України «Про звернення громадян» та Указі Президента України           від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та звернення, які перебувають на контролі у керівництва центральних органів влади розглядаються головою (в. о. голови) Шевченківської райдержадміністрації. Рішення про зняття з контролю приймають посадові особи, які приймали рішення про контроль.

Із загальної кількості звернень, які розглядалися у Шевченківській райдержадміністрації протягом звітного періоду та вирішені позитивно, можна виділити наступні.

Мешканка району звернулася до голови району з проханням відновити опалення у шостому парадному будинку № 37 на вул. Бакинській. Працівниками обслуговуючої організації опалення у шостому парадному вказаного будинку відновлено.

Громадянка звернулася до голови району під час його особистого прийому з проханням щодо приведення до належного санітарного стану сміттєпроводу будинку № 15 на вул. Орловській та нормалізації роботи системи опалення будинку.

Фахівцями обслуговуючої організації проведено роботи з дезінфекції сміттєпроводу у житловому будинку № 15 на вул. Орловській та налагоджено роботу системи централізованого опалення.

Мешканець району також звернувся до голови району під час проведення ним особистого прийому громадян з питання щодо ліквідації аварії на тепломережі на вул. І. Франка, 8-10, в результаті якої відбулося підтоплення будинку на вул. Липинського, 2/16.

Аварію ліквідовано, питання вирішено.

На звернення мешканки району щодо ліквідації сміттєзвалища на території на вул. Грекова, 24 та біля дитсадка № 343 обслуговуючою організацією вказану територію приведено до належного санітарного стану, опале листя вивезено.

Мешканці будинку № 16 на вул. В. Винниченка звернулися зі скаргою щодо довготривалого не вирішення питання про заміну водостічних труб із даху будинку. Станом на 17.01.2019 фахівцями обслуговуючої організації, із залученням спеціалізованої техніки (автопідйомника), проведено роботи із заміни зовнішніх водостічних труб.

Мешканка будинку № 1Б на вул. Руданського звернулася з проханням щодо ліквідації сміттєзвалища на прибудинковій території.

Працівниками обслуговуючої організації вказану територію приведено до належного санітарного стану.

Громадянка звернулася з прохання щодо відновлення роботи рушникосушарок по стояку квартири № 57 житлового будинку № 37Е на вул. О. Теліги.

Фахівцями обслуговуючої організації 27.02.2019 проведено роботи з відновлення роботи рушникосушарок по стояку зазначеної квартири житлового будинку № 37Е на вул. О. Теліги.

Крім того, у І кварталі 2019 року Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією прийнято розпорядження про надання житлової площі: дітям-сиротам – 11 квартир; хворим на захворювання тазових органів – 1 квартиру; учасникам АТО – 3 квартири; інвалідам війни, учасникам АТО –       2 квартири; інвалідам-інтернаціоналістам – 1 квартиру; інвалідам війни, учасникам Революції гідності – 1 квартиру; багатодітним – 1 квартиру.

Слід відмітити також, що переважна кількість звернень, які вирішені позитивно, стосується надання громадянам інформації про зареєстрованих осіб за місцем їх проживання, а також переведення особистих рахунків заявників.

У Шевченківській райдержадміністрації відпрацьовуються заходи на виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

Особистий прийом громадян керівництвом Шевченківської райдержадміністрації проводиться відповідно до статті 22 Закону України «Про звернення громадян», Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації, затвердженим розпорядженням Шевченківської райдержадміністрації від 19.07.2012 № 513, зареєстрованим в Шевченківському районному управлінні юстиції у м. Києві 10.08.2012 № 75/208 та графіку, який затверджується головою Шевченківської райдержадміністрації.

Відповідно до графіка проведення особистих (виїзних) прийомів громадян та прямих «гарячих» телефонних ліній, затвердженого головою Шевченківської райдержадміністрації Гарягою О.О. 26.12.2018, за період з 01.01.2019 по 31.03.2019 головою Шевченківської райдержадміністрації проведено 6 особистих прийоми громадян, на яких прийнято 16 осіб,                   6 виїзних прийоми громадян, на яких прийнято також 16 осіб, крім того,  проведено 3 прямі «гарячі» телефонні ліній, під час яких прийнято 3 дзвінки.

Керівництвом Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації протягом І кварталу 2019 року  проведено 42 особистих (виїзних) прийомів громадян, на яких прийнято 103 мешканця району.

Інформація про проведення керівництвом райдержадміністрації особистих (виїзних) прийомів громадян щомісяця надається голові Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Реєстрація звернень громадян, отриманих на особистому прийомі, має журнальну форму. Також звернення громадян, отримані під час проведення особистих (виїзних) прийомів керівництвом Шевченківської райдерж-адміністрації, реєструються у системі електронного документообігу – АСКОД.

Звернення громадян, отримані під час проведення прямих «гарячих» телефонних ліній, також реєструються у журналі та системі електронного документообігу – АСКОД.

Всі звернення, отримані на особистих (виїзних) прийомах та під час проведення прямих «гарячих» телефонних ліній опрацьовуються  відповідно до чинного законодавства. За результатами розгляду громадянам надаються усні роз'яснення безпосередньо на особистому прийомі або письмові відповіді, згідно з чинним законодавством.

Особистий прийом громадян керівництвом Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації здійснюється в приміщенні, обладнаному належним чином (вхід до якого обладнаний пандусом). На інформаційних стендах, у доступному для відвідувачів місці, розміщені витяги з актів законодавства, зразки оформлення звернень, графіки прийому громадян керівництвом та посадовими особами районної державної адміністрації, контактні телефони та інша необхідна громадянам інформація відповідно до  специфіки роботи, як того вимагає Методика оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 № 630. Крім того, з метою інформування мешканців району про особисті (виїзні) прийоми керівництвом райдержадміністрації, графіки прийомів розміщено в громадських закладах району та на Веб-сайті Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Керівництвом районної адміністрації забезпечується першочерговий особистий прийом інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України, жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня».

Звернення від зазначених категорій громадян розглядаються особисто головою (в. о. голови) адміністрації, надаються відповідні доручення щодо розгляду вказаних звернень, виконання яких контролюється до розв'язання питання в межах чинного законодавства.

За період з 01.01.2019 по 31.03.2019 на адресу Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації звернень від зазначених категорій громадян не надходило.

За вказаний період, під час особистого прийму громадян головою райдержадміністрації Гарягою О.О., до нього звернувся учасник бойових дій АТО Прокопенко В.В., який порушив питання освіти та житлово-комунального господарства. Головою району надано доручення відповідним структурним підрозділам райдержадміністрації щодо розгляду порушених питань відповідно до чинного законодавства.

У Шевченківський райдержадміністрації відпрацьована дієва система контролю за своєчасним розглядом звернень громадян. Виконавцям щотижнево надаються нагадування у паперовому вигляді та щоденно відбувається телефонна розмова з ними. Інформація про стан виконавської дисципліни щотижнево доповідається голові Шевченківської райдержадміністрації.

Щоквартально на засіданнях Колегії (нарадах) з керівниками структурних підрозділів  райдержадміністрації та комунальних підприємств району за участю голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації начальником відділу роботи із зверненнями громадян відбувається звітування про підсумки роботи із розгляду звернень громадян.

На виконання Указу та відповідно до графіка, затвердженого головою Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації 27.12.2018, працівниками відділу роботи із зверненнями громадян Шевченківської райдержадміністрації разом з представниками структурних підрозділів райдержадміністрації, обслуговуючих підприємств району та працівниками Управління з питань звернень громадян апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) протягом І кварталу 2019 року проведено 8 виїзних днів контролю.

Також на виконання Указу та відповідно до графіка, затвердженого головою Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації 27.12.2017, працівниками відділу роботи із зверненнями громадян Шевченківської райдержадміністрації проведено 3 засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації, на яких розглянуто звернення від трьох мешканців району.

Відповідно до графіка проведення перевірок організації роботи із зверненнями громадян та додержання вимог законодавства про звернення громадян у структурних підрозділах Шевченківської райдержадміністрації та виробничо-обслуговуючих підприємствах району працівниками відділу роботи із зверненнями громадян на 2019 рік, затвердженого головою Шевченківської райдержадміністрації Гарягою О.О. 27.12.2018, протягом І кварталу 2019 року проведено 3 перевірки у структурних підрозділах райдержадміністрації та обслуговуючих підприємствах району.

Відповідно до графіку звітування щодо організації роботи із зверненнями громадян керівниками структурних підрозділів Шевченківської райдержадміністрації та виробничо-обслуговуючих підприємств району у 2019 році, затвердженого головою Шевченківської райдержадміністрації Гарягою О.О. 27.12.2018, протягом І кварталу 2019 року про організацію роботи із зверненнями громадян в структурних підрозділах райдержадміністрації та обслуговуючих підприємствах району прозвітували 3 керівники, відповідно.

Також відповідно до графіку проведення семінарів щодо надання методичної та практичної допомоги під час роботи зі зверненнями громадян для працівників, відповідальних за вказану роботу у структурних підрозділах Шевченківської райдержадміністрації та виробничо-обслуговуючих підприємствах району, затвердженого головою Шевченківської райдержадміністрації Гарягою О.О. 27.12.2018, протягом звітного періоду проведено 1 семінар.

У зв'язку з набранням чинності Закону України від 28.10.2015 № 577 «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції» громадяни можуть звертатися до Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації із заявами, скаргами та пропозиціями, надіславши їх на електронну адресу: zvern@shev.kmda.gov.ua, яка розміщена на офіційній сторонці райдержадміністрації. Розгляд електронних звернень здійснюється відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

Крім того, до Положення про відділ роботи із зверненнями громадян Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, затвердженого розпорядженням Шевченківської райдержадміністрації від 05.03.2019 № 172, посадових інструкцій працівників відділу, Порядку розгляду звернень громадян у Шевченківської районній в місті Києві державній адміністрації, затвердженого розпорядженням Шевченківської райдержадміністрації від 06.06.2016 № 352, зареєстрованим у Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві від 06.07.2016 № 74/1387, внесено зміни в частині реєстрації електронних звернень громадян.

У Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації і на далі продовжуватиметься робота щодо забезпечення всебічного розгляду звернень громадян.

Версiя для друку