Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Відділ роботи із зверненнями громадян
Відділ роботи із зверненнями громадян

Положення про відділ >>>

Начальник відділу

Чорній Ірина Миколаївна

тел: 366-58-53

каб. 208

Заступник начальника

Новікова Світлана Василівна

тел: 366-58-53

каб. 208

Головний спеціаліст

Савчук Світлана Вікторівна

тел: 366-58-53

каб. 208

Головний спеціаліст

Чмих Наталія Анатоліївна 

тел: 366-58-53

каб. 208

Головний спеціаліст

Легенька Олена Анатоліївна

 тел: 366-58-53

 каб. 208

Видача листів

 

тел: 366-58-53

Адреса

         01054, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 24

E-mail

[email protected]

Час роботи

понеділок - четвер з 8:00 до 17:00
п'ятниця з 8:00 до 15:45
перерва з 12:00 до 12:45

Графік прийому громадян (прийом заяв та видача листів)

понеділок - четвер з 8:00 до 16:45
п'ятниця з 8:00 до 15:45
перерва з 12:00 до 12:45

Основні функції, напрямки діяльності та завдання відділу

Відділ роботи із зверненнями громадян є структурним підрозділом Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації та входить до її апарату, створюється і ліквідується відповідно до структури Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації. Відділ підпорядковується керівнику апарату Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

У своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України,  постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), розпорядженнями Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, порядком розгляду звернень громадян та порядком організації особистого прийому громадян в Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації, а також цим положенням.

Основними завданнями відділу є:

  1. Забезпечення чіткої роботи щодо розгляду звернень громадян у Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації.
  2. Організація  особистого прийому громадян головою Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації. 

Особистий прийом головою Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації проводиться за попереднім записом, що здійснюється у відділі роботи із зверненнями громадян :

- щовівторка з 9.00 до 13.00;

- щоп'ятниці з 9.00 до 13.00;

Запис на прийом здійснюється не менше ніж за тиждень до дати проведення прийому, а у випадку, коли питання заявника потребує негайного вирішення, не менше ніж за два робочих дні до дати проведення прийому.

Питання, якщо воно не потребує негайного вирішення, або розгляду особисто головою райдержадміністрації, повинно попередньо розглядатися першим заступником, заступниками голови райдержадміністрації згідно з тимчасовим розподілом обов'язків, або керівником апарату райдержадміністрації.

З метою якісного опрацювання звернень громадян під час особистого прийому, прийом голови, першого заступника голови, заступників голови Шевченківської районної  в місті Києві державної адміністрації проходить за попереднім записом.

Вимоги до оформлення звернень громадян

 

Відповідно до ст.5 Закону України «Про звернення громадян»:

Звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об'єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань. 

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформленні відповідно до чинного законодавства.

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.

Зразок заяви для оформлення звернень громадян

3. Підготовка інформаційно-аналітичних та довідкових матеріалів з питань своєчасного розгляду звернень громадян та організації особистого прийому громадян голови, першого заступника голови, заступника голови, керівника апарату Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації та Управління з питань звернень громадян апарату виконавчого органу Київської міської  ради (Київської міської державної адміністрації).

4. Щотижневе та щомісячне інформування голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації про стан виконавської дисципліни та дотримання вимог Закону України «Про звернення громадян» у структурних підрозділах Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації та комунальних підприємствах району.

5. Підготовка проектів розпоряджень і доручень голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації з питань, що належать до компетенції Відділу.

6. Приймає, попередньо розглядає письмові, усні та електронні звернення громадян, що надходять до Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, реєструє та передає їх для доповіді (розгляду) голові, першому заступнику голови, заступнику голови та керівнику апарату відповідно до розподілу обов'язків.

7. Здійснює контроль за своєчасним розглядом письмових, усних та електронних звернень громадян, які надходять до Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації безпосередньо від громадян, або за дорученням із органів державної влади, від депутатів всіх рівнів, засобів масової інформації та інших органів.

8. Попередньо опрацьовує звернення громадян та готує проекти резолюцій на підпис голові Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

9. Забезпечує громадянам необхідні умови для належного  (встановленого чинним законодавством України) розгляду пропозицій, заяв та скарг з особистих питань, з питань діяльності  органів державної влади.

10. Проводить консультації та надає відповідні роз´яснення громадянам, які виявили бажання потрапити на особистий прийом до голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації стосовно порядку вирішення їх питань.

11. Здійснює запис громадян на особистий прийом до голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з графіком.

12. Забезпечує організацію та проведення прийому громадян з особистих питань головою Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, здійснює контроль за своєчасним виконанням доручень, наданих під час прийому.

13. Організовує за дорученням голови Шевченківської районної в  місті Києві державної адміністрації перевірки на місцях фактів, викладених у зверненнях громадян. Щомісячно, відповідно до затвердженого графіка проводить виїзні дні контролю для перевірки виконання доручень Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Київського міського голови, голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, що надаються структурним підрозділам Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації та комунальним підприємствам району .

14. Здійснює контроль за розглядом та опрацюванням пропозицій, заяв та скарг у структурних підрозділах Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації та комунальних підприємствах району.

15. Щотижнево, відповідно до затвердженого графіка, проводить дні контролю у структурних підрозділах Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації та комунальних підприємствах району, якими протягом тижня були допущені порушення виконавської дисципліни відповідно до Порядку розгляду звернень громадян у Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації.  

16. Перевіряє стан роботи з розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у структурних підрозділах Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, комунальних підприємствах району та про результати перевірок інформує голову, першого заступника,  заступника голови та керівника апарату Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації для вжиття відповідних заходів щодо усунення виявлених недоліків.

17. Готує графіки прийому громадян головою, першим заступником, заступником голови, керівником апарату Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

18. Здійснює узагальнення та аналіз роботи з організації прийому громадян, розгляду письмових, усних та електронних звернень і щотижнево, щомісячно та щоквартально інформує голову та керівника апарату Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, а також щомісячно та щоквартально, відповідно до затвердженого графіка, виконавчий орган Київської міської ради (Київську міську державну адміністрацію).

19. Готує та подає на розгляд голові, першому заступнику,  заступнику голови та керівнику апарату Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації інформацію про факти порушення виконавської дисципліни та неналежного ставлення до розгляду звернень громадян у структурних підрозділах Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації та  комунальних підприємствах району.

20. Надає пропозиції про винесення на розгляд постійно діючої  комісії з питань розгляду звернень громадян при Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації звернень, які потребують комісійного вирішення. Здійснює організаційно-технічне забезпечення діяльності  постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації.

Версiя для друку