Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Сектор з питань мобілізаційної роботи
Сектор з питань мобілізаційної роботи

Завідувач сектором

Купрієнко Ігор Вікторович

тел: 366-58-38

Головний спеціаліст

Ніколенко Владислав Васильович

тел: 366-58-38

Адреса

01054, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 24, каб. 312

E-mail

[email protected]

Час роботи

понеділок - четвер з 8:00 до 17:00
п'ятниця з 8:00 до 15:45
перерва з 12:00 до 12:45

Основнi функцiї, напрямки роботи та завдання:

 1. Забезпечення виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки.
 2. Координація дій структурних підрозділів Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, які задіяні у відпрацюванні мобілізаційного плану, для забезпечення безперебійної роботи адміністрації у разі введення в державі воєнного стану.
 3. Координація дій структурних підрозділів Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, державних органів, установ та організацій, що розташовані на території Шевченківського району, у створенні військового резерву людських ресурсів та техніки з метою забезпечення повного та якісного укомплектування Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів, особовим складом та технікою у мирний час та особливий період.
 4. Підготовка проектів розпоряджень і доручень голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації з питань, що належать до компетенції Сектору.
 5. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки.
 6. Організовує планування і проведення заходів мобілізаційної підготовки, які спрямовані на своєчасне переведення господарства району на роботу в умовах особливого періоду.
 7. Бере участь у формуванні проекту основних показників мобілізаційного плану району та вживає заходів для забезпечення його виконання.
 8. Подає пропозиції щодо встановлення мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствам, установам та організаціям району.
 9. Бере участь в укладанні договорів (контрактів) про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами та організаціями району.
 10. Подає пропозиції щодо передачі мобілізаційних завдань (замовлень) іншим підприємствам, установам та організаціям у разі ліквідації (реорганізації) підприємств, установ та організацій.
 11. Подає пропозиції щодо створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації та реалізації мобілізаційних потужностей на підприємствах, установах та організаціях району.
 12. Здійснює контроль за створенням, зберіганням та обслуговуванням мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів на підприємствах, установах та організаціях району, які підпорядковані виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації).
 13. Подає пропозиції щодо створення, формування і ведення страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного призначення.
 14. Розробляє проекти розпоряджень голови адміністрації у визначених законом випадках.
 15. Здійснює контроль за розробкою і виконанням заходів щодо нормованого забезпечення населення району в особливий період.
 16. Бере участь у підготовці звітів голови адміністрації.
 17. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові адміністрації.
 18. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
 19. Готує і доводить до відома структурних підрозділів адміністрації вказівки щодо виконання актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.
 20. В межах повноважень опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.
 21. Забезпечує реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом та дотримання режиму секретності під час здійснення заходів мобілізаційної підготовки.
 22. Здійснює інші, передбачені законом, повноваження.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Версiя для друку