Головна  →  Адміністрація  →  Підприємцям  →  Розвиток підприємництва1

15.10.2019

Інформація

щодо проведення ХХІІ Чемпіонату України

з перукарського мистецтва, нігтьової естетики та макіяжу

10 та 11 листопада 2019 року в Києві на території Національного спортивного комплексу «Олімпійський» відбудетьсяХХІІ ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ з перукарського мистецтва, нігтьової естетики та візажу. Організатори події:Громадська Спілка «Асоціація б’юті чемпіонатів» та компанія «Estet Медіа». 

В рамках проведення Чемпіонату відбудуться Міжнародний Чемпіонат з перманентного макіяжу та Чемпіонат України з нарощування вій.

Чемпіонат України – це національна ідея, всеукраїнський масштаб та транскордонна співдружність. Захід планується за участі понад 600 майстрів – учасників з кожного регіону України та професійних команд із 6 країн Європи.

В рамках проведення заходу буде функціонувати презентаційна ЕХРО-зона за участю понад 20 провідних компаній, торгових марок та брендів, виступаючи своєрідною платформою для налаштування бізнес-комунікації, пошуку компаніями спеціалістів, партнерів або ж просто ідей для розвитку власного бізнесу.

Чемпіонат України - це унікальний навчальний майданчик для тих, хто прагне нових знань, постійного підвищення кваліфікації та професійної досконалості, а також стежить за інноваційними розробками в сфері б’юті -технологій, продукції та послуг.

Вхід безкоштовний.

Контакти організаторів:

«Асоціація б’юті чемпіонатів»  - м. Київ, вул. Пироговського 19, корп. 7/14, 03110

Президент: Міхєєва Валентина Семенівна

Контактна особа:

Керівник проекту Чемпіонату України - Марина Хоменко (066 7614894).

Дізнатися більше про захід можна на офіційному сайті  Чемпіонату України http://beautycup.org/.

Детальна інформація за телефонами:

Сall-центр компанії Estet:
+38 (067) 007-57-66
+38 (093) 170-57-66
+38 (050) 076-57-66

 

Контакти оргкомітету:
+38 (095) 282-83-42
+38 (067) 403-90-97
abc.org.ua@gmail.com

 

 

Уряд Німеччини фінансує підготовку спільних заявок

на участь у конкурсі Bridge2ERA EaP 

Інформує Вас, що у рамках програми Горизонт 2020 та HORIZON EUROPE, Уряд Німеччини фінансує підготовку спільних заявок на участь у конкурсі Bridge2ERA EaP .

Bridge2ERA EaP - конкурс з інтеграції країн Східного партнерства в Європейський дослідницький простір.

Партнерам по співробітництву надається можливість формувати багатосторонні консорціуми та готувати заявки у рамках Європейських рамкових програм дослідження на основі спільної науково-дослідної та інноваційної діяльності.

У випадку підготовки заявок на гранти ERC партнерам по співпраці надається можливість подавати заявки на окремі гранти ERC на основі спільної наукової діяльності з науковими установами Східного партнерства.

Заявки можуть подаватися німецькими вищими  навчальними закладами, позауніверситетськими науково-дослідними установами та іншими установами, що виконують наукові дослідження, а також підприємствами, зокрема малими та середніми підприємствами (МСП), які відповідають цілям та умовам гранту.

Заявка подається німецькою стороною з принаймні одним партнером із країн Східного партнерства (Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Республіка Молдова, Україна). Участь партнерів з інших країн у дослідницькому проекті можлива, якщо це надає переваги для проекту.

Згідно умов конкурсу підтримка надається у формі безповоротних гранів.

Розмір гранту становить максимум 40 000 €, за участі МСП до 50 000 € строком до 24 місяців.

Офіційні проектні заявки можуть подаватися до 06.12.2019.

З умовами конкурсу можна ознайомитись за посиланням:

https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2475.html?fbclid=IwAR149ZwQHEeZZxWd4vgSOByBs4WIvWikJRfr0L9rFV5xje8Y_ps3rCyRN28

Для підготовки офіційної заявки на фінансування необхідне скористатися    електронною системою заявок "easy-Online" (https://foerderportal.bund.de/easyonline/reflink.jsf...).

Офіційна заявка повинна супроводжуватися описом проекту німецькою мовою (зміст зазначено в тексті конкурсу П.7.2).

При виникненні питань з подачею офіційної заявки можна звернутися до контактної особи від організації, яка супроводжує конкурс: 

Dr. Jörn GrünewaldTelefon: +49 2 28/38 21-14 57е-mail: Joern.Gruenewald@dlr.de

Best regardsIvan Kulchytskyyhttp://ua.linkedin.com/in/ivankulchytskyy

President of AEIhttp://www.aei.org.ua/http://www.facebook.com/InnoEU.UA 

EC H2020 ICT NCP  in Ukrainehttp://lp.edu.ua/ncpicttel +38 (050) 9292396

e-mail: kul.ivan@gmail.com

 

Здійснення громадськими об'єднаннями підприємницької діяльності

і включення таких об'єднань до Реєстру неприбуткових установ та організацій

Міністерство фінансів України інформує стосовно питання можливості здійснення громадськими об'єднаннями підприємницької діяльності і включення таких об'єднань до Реєстру неприбуткових установ та організацій .

Порядок утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських об'єднань встановлюється Законом України від 22.03.2012 р. № 4572-VI "Про громадські об'єднання" (далі - Закон № 4572).

Статтею 1 Закону № 4572 визначено, що громадське об'єднання - це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

Громадське об'єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

Громадські об'єднання утворюються і діють відповідно до принципів, визначених статтею 3 Закону № 4572, один з яких полягає у відсутності майнового інтересу їх членів (учасників) щодо права на частку майна громадського об'єднання та відповідальності за його зобов'язаннями. Доходи або майно (активи) громадського об'єднання не підлягають розподілу між його членами (учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена (учасника) громадського об'єднання, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

Статтею 11 Закону № 4572 визначено відомості, які має містити статут громадського об'єднання, зокрема, відомості про мету (цілі) та напрями діяльності такого об'єднання.

Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи має право здійснювати підприємницьку діяльність безпосередньо, якщо це передбачено статутом громадського об'єднання, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об'єднання та сприяє її досягненню. Відомості про здійснення підприємницької діяльності громадським об'єднанням включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (пункт 2 статті 21 Закону № 4572).

Зазначене узгоджується з положеннями статті 86 Цивільного кодексу України, якою визначено, що непідприємницькі товариства (кооперативи, крім виробничих, об'єднання громадян тощо) та установи можуть поряд зі своєю основною діяльністю здійснювати підприємницьку діяльність, якщо інше не встановлено законом і якщо ця діяльність відповідає меті, для якої вони були створені, та сприяє її досягненню.

Громадські об'єднання зі статусом юридичної особи, створені ним юридичні особи (товариства, підприємства) зобов'язані вести бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, бути зареєстрованими в органах доходів і зборів та сплачувати до бюджету обов'язкові платежі відповідно до закону (пункт 3 статті 23 Закону № 4572).

До того ж, громадське об'єднання зі статусом юридичної особи для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане такому громадському об'єднанню його членами (учасниками) або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності такого об'єднання, підприємницької діяльності створених ним юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом (стаття 24 Закону № 4572).

Водночас відповідно до підпункту 133.4.6 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) до неприбуткових організацій можуть бути віднесені, зокрема, громадські об'єднання, які одночасно відповідають вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу, а саме:

утворені та зареєстровані в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

установчі документи яких (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 Кодексу;

установчі документи яких (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичними особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів), або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);

внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

До того ж, підпунктом 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 Кодексу визначено, що доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Підпунктами 133.4.3 і 133.4.4 пункту 133.4 статті 133 Кодексу передбачено заходи, що здійснюються неприбутковою організацією або контролюючим органом у випадку використання неприбутковою організацією доходів (прибутків) для цілей інших, ніж передбачені підпунктом 133.4.2 цього пункту Кодексу. Зокрема, встановлення контролюючим органом факту використання неприбутковою організацією доходів (прибутків) для цілей інших, ніж передбачені підпунктом 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 Кодексу, є підставою для виключення такої організації з Реєстру неприбуткових установ та організацій і нарахування податкового зобов'язання з податку на прибуток підприємств, штрафних санкцій і пені відповідно до норм Кодексу.

Таким чином, положення Кодексу не обмежують можливість здійснення громадськими об'єднаннями, які є неприбутковими організаціями для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств, підприємницької діяльності для досягнення мети, заради якої вони були створені, а саме виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Результати підприємницької діяльності громадські об'єднання відображають у Звіті про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, форма якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2016 р. № 553, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.07.2016 р. за № 932/29062, та відповідно до пункту 46.2 статті 46 Кодексу подають його разом із фінансовою звітністю контролюючому органу 


11.09.2019 

Bridge2ERA EaP - конкурс з інтеграції країн Східного партнерства в Європейський дослідницький простір

 

У рамках програми Горизонт 2020 та HORIZON EUROPE , Уряд Німеччини фінансує підготовку спільних заявок на участь у конкурсі.

Партнерам по співробітництву надається можливість формувати багатосторонні консорціуми та готувати заявки у рамках Європейських рамкових програм дослідження на основі спільної науково-дослідної та інноваційної діяльності.

У випадку підготовки заявок на гранти ERC партнерам по співпраці надається можливість подавати заявки на окремі гранти ERC на основі спільної наукової діяльності з науковими установами Східного партнерства.

Заявки можуть подаватися німецькими вищими  навчальними закладами, позауніверситетськими науково-дослідними установами та іншими установами, що виконують наукові дослідження, а також підприємствами, зокрема малими та середніми підприємствами (МСП), які відповідають цілям та умовам гранту.

Заявка подається німецькою стороною з принаймні одним партнером із країн Східного партнерства (Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Республіка Молдова, Україна). Участь партнерів з інших країн у дослідницькому проекті можлива, якщо це надає переваги для проекту.

Згідно умов конкурсу підтримка надається у формі безповоротних гранів.

Розмір гранту становить максимум 40 000 €, за участі МСП до 50 000 € строком до 24 місяців.

Офіційні проектні заявки можуть подаватися до 06.12.2019.

З умовами конкурсу можна ознайомитись за посиланням:

https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2475.html?fbclid=IwAR149ZwQHEeZZxWd4vgSOByBs4WIvWikJRfr0L9rFV5xje8Y_ps3rCyRN28

Для підготовки офіційної заявки на фінансування необхідне скористатися електронною системою заявок "easy-Online" (https://foerderportal.bund.de/easyonline/reflink.jsf...).

Офіційна заявка повинна супроводжуватися описом проекту німецькою мовою (зміст зазначено в тексті конкурсу П.7.2).

При виникненні питань з подачею офіційної заявки можна звернутися до контактної особи від організації, яка супроводжує конкурс:

 

Dr. Jörn GrünewaldTelefon: +49 2 28/38 21-14 57е-mail: Joern.Gruenewald@dlr.de

Best regardsIvan Kulchytskyyhttp://ua.linkedin.com/in/ivankulchytskyy

President of AEIhttp://www.aei.org.ua/http://www.facebook.com/InnoEU.UA

EC H2020 ICT NCP  in Ukrainehttp://lp.edu.ua/ncpicttel +38 (050) 9292396

e-mail: kul.ivan@gmail.com


 

05.09.2019

Нагородження найкращих підприємців Шевченківського району

Сьогодні, 05 вересня з нагоди професійного свята – Дня підприємця у  Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації відбулось урочисте привітання підприємців району керівництвом райдержадміністрації.

Заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації  Олег Чуздюк подякував присутнім за їх внесок в економічний розвиток району та міста Києва.

Він відмітив, що підприємництво є одним із найважливіших чинників економічного розвитку району та міста у цілому та сприяє досягненню суспільно-політичної і соціально-економічної стабільності.

Підприємництво відкриває громадянам простір для вільного вибору шляхів і методів роботи на користь суспільства і зрозуміло, забезпечення власного добробуту, відіграє ключову роль у формуванні середнього класу, а середній клас - це соціальна база для ринкових перетворень і гарант їхньої
незворотності.

За вагомий особистий внесок в розвиток підприємництва, високий професіоналізм у роботі та з нагоди відзначення державного свята Дня підприємця подяки від Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації отримали:

- Мінько Олег Іванович - директор ПП «Самсоне» - мережа магазинів «Продукти» в Шевченківському районі м. Києва;

- Майборода Олександр Анатолійович - керуючий рестораном ТОВ «Продкомплект» на вул. Софіївська, 5;

- Шаповалов Віталій Володимирович - фізична особа підприємець, власник міжнародної мережі Інтелект-клубів WINNERS ACADEMY;

- Чернишин Олександр Георгійович - директор ДП ІЦ «Сушка» інституту технічної теплофізики НАН України;

- Яворський Василь Степанович - директор ПП «Інструмент».

Почесними грамотами нагороджено колективи підприємств, що активно допомагають у соціально-економічному розвитку Шевченківського району:

- Товариства з обмеженою відповідальністю «МУЛЬТИАГЕНТНІ СИСТЕМИ»;

- Приватного підприємства «Інструмент».

Водночас, між підприємцями та керівництвом району відбулись консультації щодо можливої взаємовигідної співпраці, досягнута домовленість щодо проведення найближчим часом круглого столу.


 03.09.2019

Пишаємось підприємцями Шевченківського району

 

Серед найкращих підприємців нашого міста заохочувальними відзнаками Київського міського голови 03.09.2019 нагороджено підприємців Шевченківського району, а саме:

-    Виноградську Голду Євгеніївну - власника, директора ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ФЕШН ГЛОБУС            ЮКРЕЙН»;

-    Іванову Людмилу Іванівну - співзасновника, директора ТОВ «ДАНА МОДА»;

-    Прохоровського Андрія Станіславовича – директора ТОВ «РА.ДА».


 02.09.2019

ШАНОВНІ ПІДПРИЄМЦІ !

Щорічно у першу неділю вересня наша країна святкує День підприємця. Тож дозвольте привітати Вас з вашим професійним святом – Днем підприємця. Ні для кого не секрет, що підприємці є головною рушійною силою будь-якої економіки розвинутої держави. 

Зі святом! Нехай мир і злагода панують у нашому спільному домі.

Нехай серця наповнюються гордістю за нашу державу, прагненням до єдності та порозуміння, а плідна праця буде надійною запорукою щасливого майбутнього!

Бажаю нових успіхів у вирішенні нашого спільного головного завдання - побудови заможної демократичної процвітаючої України!

 

З повагою,

Голова Шевченківської РДА                                                                                       Олег ГАРЯГА


 

27.08.2019

Не будь осторонь, допоможи розвиватись державі в вірному напрямку !

Заповнюй анкету «Дослідження стану конкуренції та конкурентної політики в Україні»

Інформуємо Вас, що Центром комплексних досліджень з питань антимонопольної політики, який є державною науковою установою, проводиться щорічне опитування суб’єктів господарювання за анкетою «Дослідження стану конкуренції та конкурентної політики в Україні», розробленої Комітетом та ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України».

Результати анкетного опитування суб’єктів господарювання використовуються при підготовці аналітичних матеріалів щодо стану розвитку конкуренції та конкурентного середовища в Україні, а також можуть стати базою щодо інформаційного забезпечення визначення та формування подальших шляхів реалізації конкурентної політики на регіональному та загальнодержавних ринках України.

Опитування розраховане на керівників, заступників керівників з питань комерційної чи фінансової роботи, або керівників підрозділів збуту, які можуть кваліфіковано відповісти на запитання анкети, шляхом її заповнення.
Анкета розміщена за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1ZKyXl-OD4HHprsvgoULbGQ86D4ERZZy1cBWudKRhPCo/viewform?edit_requested=true

Дане опитування є анонімним. Отримані дані є конфіденційними і будуть використані в узагальненому вигляді.


19.07.2019

15 важливих новин для бізнесу від ЛІГА:ЗАКОН Бізнес

1. Перевірки бізнесу : огляд правових подій за червень

Аналітики ЛІГА:ЗАКОН відібрали найцікавіші правові події червня, які стосуються діяльності контролюючих органів.

Детальніше

2. Новий порядок перевірок Держпраці

Кабінет Міністрів України 5 червня 2019 року прийняв постанову № 466 якою істотно змінив порядок проведення перевірок відносно дотримання законодавчих вимог по захисту трудових прав осіб з інвалідністю.

Детальніше

3. Змінений максимальний об'єм готівки, яку можуть забирати інкасатори

Нацбанк уточнив ряд організаційних моментів, пов'язаних з інкасацією грошей і перевезення валютних цінностей банків України.

Детальніше

4. Дайджест "гарячих" ділових новин від ЛІГА:ЗАКОН Бізнес

ЛІГА:ЗАКОН Бізнес пропонує вашій увазі підбірку важливих новин.

Детальніше

5. Академія ЛІГА:ЗАКОН запрошує на заходи у липні

Розклад найближчих практикумів Академії ЛІГА:ЗАКОН.

Детальніше

6. ВС вирішив, чи повинна турфірма відшкодувати збитки, якщо туристу не сподобався готель

Верховний Суд висловив свою позицію відносно відшкодування майнового і морального збитку туроператорами.

Детальніше

7. За програну в суді суму доведеться платити як за банківський кредит

Розбити програну суму на частини, при цьому уникнути інфляційних витрат і нарахування 3% річних не вийде.

Детальніше

8. Податківці при перевірці витрат на рекламу не мають права оцінювати її доцільність

Верховний Суд роз'яснив, що податківці перевіряють реальність операцій з придбання рекламних послуг, але без оцінки їх доцільності.

Детальніше

9. Арешт на грошові кошти платника податків накладається незалежно від адмінарешту його майна

Верховний Суд роз'яснив, що накладення арешту на грошові кошти можливе за наявності підстав, визначених в ст. 94 Податкові кодекси

Детальніше

10. Як повернути гроші, вилучені на митниці?

Щоб повернути вилучені засоби, потрібна доказова стратегія, яка складається з 3 кроків.

Детальніше

11. ВС пояснив, коли водій може уникнути адміністративної відповідальності

На що потрібно звертати увагу, коли порушуєте правила дорожнього руху?

Детальніше

12. Як діяти у разі отримання нечесної платіжки за комунальні послуги

Мін'юст розробив покроковий алгоритм для захисту прав споживачів ЖКП.

Детальніше

13. Незаконно отриману субсидію стягнуть зі спадкоємців: Велика Палата ВС

Велика Палата роз'яснила, що обов'язок по поверненню надмірно виплаченої субсидії входить до складу спадку.

Детальніше

14. Визначені ТОП-5 робочих спеціальностей з найвищими зарплатами в Києві

Компанія OLX розповіла про найбільш оплачувані й затребувані робочі спеціальності.

Детальніше

15. Перевірка майбутнього контрагента або як не вскочити в чужу халепу

9 кроків які дозволять уникнути грубих помилок і подальших проблем при початку роботи з новим контрагентом

Детальніше

Також вам може бути цікаво:

Бізнес-дискусія "PR, як потужний інструмент у роботі адвоката"

Захист Топ-менеджменту від карного переслідування

Мінімальний розмір плати за здійснення нотаріальних дій скасований

Нагадаємо, перевірити вашого контрагента на благонадійність і здійснювати його подальший моніторинг можна за допомогою сервісу CONTR AGENT від ЛІГА:ЗАКОН. Ви можете перевірити контрагента, який вас цікавить, прямо зараз, оформивши заявку на тестовий доступ до сервісу.


 09.07.2019

Безкоштовний освітній семінар

"Банкрутство по-новому, що необхідно знати кредитору та боржнику. Перевірки бізнесу:

підготовка та можливі наслідки"

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), адвокатська фірма Pragnum спільно з Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією планує проведення безкоштовного освітнього семінару для підприємців міста Києва: "Банкрутство по-новому, що необхідно знати кредитору та боржнику. Перевірки бізнесу: підготовка та можливі наслідки".

Безкоштовний освітній семінар планується провести 12.07.2019 з 14:00 до 16:00 у приміщенні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Попередня реєстрація - обов'язкова. Для реєстрації необхідно заповнити реєстраційну форму за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjKFmSrHFGx4385vMz4A7dI8_l4egwzEhwnkMH1Yv0_29uYw/viewform

Реєстрація на захід припиняється 11.07.2019 о 17:00

В рамках заходу будуть розкриті наступні питання:

1. Діалог бізнесу та міської влади. Окремі питання захисту та сприяння розвитку бізнесу.(Н. Кондрашова)

2. Набуття чинності кодексом та порядок розгляду раніше відкритих проваджень про банкрутство. (Н. Харчук)

3. Корпоративне банкрутство (банкрутство юридичних осіб). (Н. Харчук)

- Право чи обов’язок ініціювати відкриття провадження у справі про банкрутство?

- Підстави для відкриття провадження у справі про банкрутство.

- Солідарна та субсидіарна відповідальність у справах про банкрутство.

4. Банкрутство фізичних осіб. (Н. Харчук)

- Порядок провадження у справах про банкрутство фізичних осіб.

- Погашення проблемних боргів фізичних осіб.

- Наслідки банкрутства фізичних осіб.

5. Скасування мораторію на перевірки бізнесу. Підготовка та можливі наслідки. (О.Мостовий)

6. Законність перевірок Держпраці після скасування Постанови №295. 


11.06.2019

Господарча місія «ПОЛЬЩА – УКРАЇНА: МЕДИЦИНА І БІОТЕХНОЛОГІЯ»

Організаторами події є МТППУ, ЗТБ Київ АТ ПАІТ, Польська Організація Туристична, Посольство Республіки Польща в Києві.

Місце: ArtHall D-12, вул. Десятинна 12, Київ 

Термін: 12 червня 2019 р.

Для учасників підготовлено дві частини програми. У І сесії буде представлено «Український ринок біотехнологій – сьогодення і перспективи», натомість у ІІ сесії – «Платформи польсько-української співпраці у фармацевтиці і медичних продуктах у обміні медичними послугами». Українські фірми із галузі медицини та біотехнологій запрошені до участі у прямих переговорах з представниками провідних польських підприємств цієї галузі.

У вечірній частині відбудеться Урочистий Прийом з нагоди 20-річчя діяльності Міжнародного Товариства Польських Підприємців в Україні. Гостям прийому буде запропоновано також цікаву художню програму. 

У заході беруть участь понад 250 учасників з Польщі та України, які представляють організації та установи з підтримки бізнесу, представники польських та українських компаній, державної адміністрації та господарчого самоврядування. Ми впевнені, що подія стане неповторною нагодою для взаємного знайомства та налагодження нових бізнес-контактів, а також поширення інформації про Вашу фірму.

До участі з українського боку запрошені :

  • Представників приватних медичних і оздоровчих об’єктів,
  • Представників публічних закладів охорони здоров’я,
  • Дистриб’юторів фармацевтичних продуктів та медичного обладнання,
  • Представників провідних фармацевтичних компаній,
  • Представників Міністерства охорони здоров’я та державних установ.

З Польщі у конференції візьмуть участь:

  • Представники польських виробників медичної техніки та обладнання,
  • Представники польських виробників біотехнологічної галузей,
  • Представники провідних фармацевтичних компаній,
  • Представники польських організацій підтримки бізнесу,
  • Представники економічного відділу Посольства Республіки Польща.

 Участь у Господарчій місії безкоштовна.

 Обов’язковою є реєстрація за посиланням:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yUJIasUAhE6HpX04Otg7DXLDXr_hBOxClKYMf9sDCntUODdEMDRLQjQzUVJMNllNMlVaTTVRVlpJRS4u


23.05.2019

Панельна дискусія «Державна підтримка: між бізнесом, зобов'язаннями та бюджетними обмеженнями»

30 травня 2019 року в конференц-залі Укрінформ (м. Київ, вул.Б.Хмельницького, 8/16, відбудеться дискусія «Державна підтримка: між бізнесом, зобов'язаннями та бюджетними обмеженнями».

У ході дискусії обговорюватимуть такі питання:

1) Якої думки притримується український бізнес щодо держпідтримки ?

2) Що думає український бізнес про держпідтримку ?

3) Чи є в України ресурс на держпідтримку і якою може бути її форма (прямі трансферти, податкові пільги, пільгові кредити, індустріальні парки тощо)?

Робоча мова заходу: українська та англійська (синхронний переклад).

Час: четвер, 30 травня 2019 року, з 11:00 до 14:00.

Місце: Укрінформ (м. Київ, вул. Богдана Хмельницького 8/16).

Реєстрація на захід обов'язкова: https://forms.gle/p8dg5W1ARGLfY4TNA
__
Проведення дискусії здійснюється в рамках проекту «Чи потрібен Україні протекціонізм? Можливості та обмеження ПВЗВТ з ЄС» (https://bit.ly/2Wjhv3E), який виконує Інститут економічних досліджень та політичних консультацій за сприяння European Union in Ukraine та Міжнародний фонд "Відродження" в рамках грантового компонента проекту Громадська синергія / Civic Synergy.


23.04.2019

Київський електротехнічний завод "Транссигнал"

Київський електротехнічний завод "Транссигнал" створений в 1875 році, як майстерні по ремонту і виготовленню телеграфних апаратів і засобів зв'язку для залізниці. Завод пройшов нелегкий трудовий шлях становлення і розвитку до сучасного підприємства з славними трудовими традиціями і 144-річною історією.

ПрАТ «Київський електротехнічний завод «Транссигнал»- є єдиним на Україні за своєю номенклатурою виробником електротехнічної продукції (електроприводи стрілочні, дросель-трансформатори).

В теперішній час на заводі йде організаційна підготовка виробництва нової продукції: пристрій безпеки руху для залізничних переїздів (шлагбаум), гальмівний пристрій для зниження швидкості руху вагонів (вагонний сповільнювач), лічильники осей.

Основними замовниками продукції заводу в Україні є:

АТ «Укрзалізниця», підприємства метрополітену, інші підприємства, на території яких є залізничні колії.

Завод зберіг ядро колективу, свій інтелектуальний і промисловий потенціал.

Традиційно висока якість і надійність виробів гарантується надійними технологічними процесами і багаторічним досвідом колективу, більше 70 працівників якого в різні роки було нагороджено орденами, медалями та іншими урядовими нагородами.


19.04.2019

«ПАРТНЕРСТВО В БІЗНЕСІ»

Центр інформаційної підтримки бізнесу м. Київ, оснований на базі Київської торгово-промислової палати, запрошує власників, керівників, фахівців малого та середнього бізнесу (МСБ) на бізнес-конференцію «Партнерство в бізнесі». Захід буде проходити за підтримки  ЄБРР у рамках ініціативи EU4Business Європейського Союзу. 

Основна мета бізнес-конференції: ознайомити власників, керівників та топ-менеджерів малого та середнього бізнесу з головними інструментами партнерства.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), акціонерами якого є 64 країни та дві міжнародні організації, підтримує розвиток ринкової економіки і демократії.

В  рамках ініціативи EU4Business  ЄБРР допомагає малим і середнім підприємствам залучати висококваліфікованих місцевих консультантів та міжнародних експертів-практиків, здатних якісно трансформувати їх бізнес, та надає гранти для часткової компенсації оплати консалтингових послуг.

Бізнес-конференція відбудеться  -23-24 квітня 2019 р.  -з 10-00 до 18-00 в залі Київської ТПП  (2-й поверх) за адресою: вул. Б. Хмельницького, 55.

Участь у заході безкоштовна. Попередня реєстрація обов’язкова – до 22.04.2019 по формі онлайн-реєстрації: https://form.jotformeu.com/91012111323334

Додаткова інформація за тел.: (044) 482-04-40, 482-39-87, e-mail: volkova@kcci.org.ua та на сайті Київської ТПП: http://kiev-chamber.org.ua/,

а також сайт ЦІПБ: http://www.bisc.org.ua/centers/kyiv

Ми у Facebook:  https://www.facebook.com/BSCinKyiv/ 


11.04.2019

10 новин для бізнесу про які варто знати

 

1. ДФС оновила графіки перевірок
https://biz.ligazakon.net/ua/news/185383_dfs-onovila-grafki-perevrok 

2. Інтернет-торгівля: коли РРО є обов’язковим?
https://biz.ligazakon.net/ua/news/185377_nternet-torgvlya-koli-rro--obovyazkovim 

3. Держпраці може перевіряти дотримання роботодавцями встановлених колективними договорами гарантій
https://biz.ligazakon.net/ua/news/185394_derzhprats-mozhe-perevryati-dotrimannya-robotodavtsyami-vstanovlenikh-kolektivnimi-dogovorami-garanty 

4. Добові при відрядженнях: аванс та компенсація особистих коштів
https://biz.ligazakon.net/ua/news/185366_dobov-pri-vdryadzhennyakh-avans-ta-kompensatsya-osobistikh-koshtv 

5. Директор та засновник в одній особі: чи потрібно нараховувати зарплату?
https://biz.ligazakon.net/ua/news/185299_direktor-ta-zasnovnik-v-odny-osob-chi-potrbno-narakhovuvati-zarplatu 

6. Чи потрібно оформлювати трудові відносини при проходженні стажування?
https://biz.ligazakon.net/ua/news/185319_chi-potrbno-oformlyuvati-trudov-vdnosini-pri-prokhodzhenn-stazhuvannya 

7. Рішення про поновлення на роботі виконується негайно
https://biz.ligazakon.net/ua/news/185292_rshennya-pro-ponovlennya-na-robot-vikonutsya-negayno 

8. Підприємець може стягнути з контрагента збитки за нереєстрацію податкових накладних
https://biz.ligazakon.net/ua/news/185342_pdprimets-mozhe-styagnuti-z-kontragenta-zbitki-za-nerestratsyu-podatkovikh-nakladnikh 

9. Коли банк втрачає право нараховувати проценти за кредитним договором?
https://biz.ligazakon.net/ua/news/185335_koli-bank-vtracha-pravo-narakhovuvati-protsenti-za-kreditnim-dogovorom 

10. Дайджест податкових новин
https://biz.ligazakon.net/ua/news/185267_daydzhest-podatkovikh-novin-vd-lgazakon-bznes  


10.04.2019

 

Повідомлення про проведення торгів на право розміщення об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві 


03.04.2019

Третій Фінансовий Ярмарок для МСБ: 
новий крок до покращення інвестиційного клімату в Україні

 

16 квітня 2019 року у Києві відбудеться «Третій Фінансовий Ярмарок для малого та середнього бізнесу» — одна з головних подій українського бізнес-простору, яка проходить третій рік поспіль. Організована Німецько-Українським Фондом подія об’єднає представників МСБ та провідних гравців фінансового ринку України. Кожен відвідувач-підприємець зможе дізнатися про можливі джерела фінансування свого бізнесу, доступні інвестиційні програми, успішні кейси інших представників МСБ. Також в програмі галузеві та освітні сесії за участю бізнес-експертів. Місце проведення — КВЦ «Парковий».

На ярмарку свої пропозиції для малого та середнього бізнесу представлять банки-партнери Німецько-Українського Фонду.

 «Як показує досвід, «Фінансовий Ярмарок» від Німецько-Українського Фонду — не лише бізнес-форум та простір для нетворкінгу підприємців. Це дієвий інструмент для розвитку своєї справи та покращення інвестиційного клімату в Україні. Минулорічні Ярмарки — найкращий тому доказ, — зазначив Валерій Майборода, в.о. керівника НУФ. — Участь, як і раніше, повністю безкоштовна, тож це унікальна можливість знайти додаткові джерела фінансування для розвитку свого бізнесу».

Українські підприємці можуть відвідати подію безкоштовно після попередньої реєстрації: http://sme-fair.org.ua/

Третій Фінансовий Ярмарок відбудеться 16 квітня 2019 року у Києві, в КВЦ «Парковий». Початок офіційної частини о 10:00, реєстрація з 09:00.

Реєстрація: http://sme-fair.org.ua/  

Про Німецько-Український Фонд

Німецько-Український Фонд (НУФ) – партнер українського малого та середнього бізнесу вже протягом 20 років. Фонд заснований Національним банком України, Міністерством фінансів України та німецьким державним банком KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), який за дорученням німецького уряду фінансує програми розвитку у всьому світі. НУФ – неприбуткова установа, яка здійснює підтримку фінансування мікро, малих та середніх підприємств України шляхом надання їм кредитів через банки-партнери для здійснення інвестицій в основний та обіговий капітал. З початку діяльності НУФ в 1996 році в рамках його програм підтримку фінансування отримали понад 162 000 суб’єктів малого та середнього бізнесу на загальну суму близько 754 млн євро. Деталі: guf.gov.ua.

Контакти для ЗМІ:

Тамара Зборовська

PR Consultant, Group Head

tamara.zborovska@pleon.ua

+38 (044) 594 99 96

 

Добірка цікавої та корисної аналітики щодо захисту бізнесу

 

1. Найцікавіша аналітика щодо захисту бізнесу від ЛІГА:ЗАКОН Бізнес
https://biz.ligazakon.net/ua/news/185076_naytskavsha-analtika-shchodo-zakhistu-bznesuvd-lgazakon-bznes

2. Добірка важливої аналітики у сфері трудового права від ЛІГА:ЗАКОН Бізнес
https://biz.ligazakon.net/ua/news/184893_dobrka-vazhlivo-analtiki-u-sfer-trudovogo-prava-vd-lgazakon-bznes

3. Оновлено план податкових перевірок на 2019 рік
https://biz.ligazakon.net/ua/news/185061_onovleno-plan-podatkovikh-perevrok-na-2019-rk

4. Рекомендації топ-менеджменту щодо забезпечення корпоративної безпеки в 2019 році
https://biz.ligazakon.net/ua/news/183691_rekomendats-top-menedzhmentu-shchodo-zabezpechennya-korporativno-bezpeki-v-2019-rots

5. Як бізнесу підготуватися до податкових перевірок? ТОП-5 рекомендацій
https://biz.ligazakon.net/ua/news/184605_yak-bznesu-pdgotuvatisya-do-podatkovikh-perevrok-top-5-rekomendatsy

6. Мораторій на перевірки скасований. ТОП-5 рекомендацій для бізнесу
https://biz.ligazakon.net/ua/news/183121_moratory-na-perevrki-skasovaniy-top-5-rekomendatsy-dlya-bznesu

7. Нові інструменти захисту бізнесу від рейдерства: встановлюємо зону контролю
https://biz.ligazakon.net/ua/news/185008_nov-nstrumenti-zakhistu-bznesu-vd-reyderstva-vstanovlyumo-zonu-kontrolyu

8. Перевірка контрагентів перед угодою. Чи варто?
https://biz.ligazakon.net/ua/news/184371_perevrka-kontragentv-pered-ugodoyu-chi-varto

9. Які кадрові документи на працівників повинні бути у ФОП
https://biz.ligazakon.net/ua/news/184327_yak-kadrov-dokumenti-na-pratsvnikv-povinn-buti-u-fop


10. Держпраці продовжує штрафувати підприємства за нелегальних працівників
https://biz.ligazakon.net/ua/news/184684_derzhprats-prodovzhu-shtrafuvati-pdprimstva-za-nelegalnikh-pratsvnikv

11. Правові позиції судів в кримінальних справах 2018 року, актуальних для захисту бізнесу
https://biz.ligazakon.net/ua/news/183882_pravov-pozits-sudv-v-krimnalnikh-spravakh-2018-roku-aktualnikh-dlya-zakhistu-bznesu

 Скористатися сервісом CONTR AGENT від ЛІГА:ЗАКОН для перевірки ваших контрагентів та партнерів ви можете за посиланням:

https://platforma.ligazakon.net/test-access-order-ua/?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress04


25.03.2019

 

26 березня 2019 року в приміщенні ТПП України (вул. Велика Житомирська, 33відбудеться конференція «Україна Чилі».

Чилійська сторона виявила зацікавленість у співробітництві, насамперед, в агропромисловому та продовольчому секторах, будівництві, гірничому видобуванні, туризмі, посередницьких послугах.  До складу делегації входять представники як приватного, так і державного секторів.

Програма заходу передбачає пленарну частину, а також  B2B-зустрічі між компаніями (натисніть для завантаження програми).

Вартість участі в заході 600 грн, включаючи ПДВ (для членів ТПП України  480 грн, включаючи ПДВ).

РЕЄСТРАЦІЯ

Список представників делегації
Початок заходу – об 11:00, реєстрація – з 10:30. 
За додатковою інформацією звертайтесь до дирекції міжнародного співробітництва ТПП України за тел.: (044) 461 98 08, конт. особа Анна Гусак (+38 (095) 546 65 09) або ел. поштою:  ast-ier@ucci.org.ua.


 

14.01.2019

  

ТОП-20 найважливіших подій кінця 2018 та початку 2019 для бізнесу та підприємців

1. У 2019 відновлюються планові перевірки бізнесу
https://biz.ligazakon.net/ua/news/182838_u-2019-vdnovlyatsya-planov-perevrki-bznesu

2. Кого перевірять податківці в 2019 році
https://biz.ligazakon.net/ua/news/182975_kogo-perevryat-podatkvts-v-2019-rots-dopovneno

3. Штрафи за порушення трудового законодавства відчутно збільшаться
https://biz.ligazakon.net/ua/news/182935_shtrafi-za-porushennya-trudovogo-zakonodavstva-vdchutno-zblshatsya

4. Мінфін отримав доступ до інформації про банківські рахунки українців
https://biz.ligazakon.net/ua/news/183044_mnfn-otrimav-dostup-do-nformats-pro-bankvsk-rakhunki-ukrantsv 

5. Коли можна не допускати до перевірки представників органів державного контролю
https://biz.ligazakon.net/ua/news/183067_koli-mozhna-ne-dopuskati-do-perevrki-predstavnikv-organv-derzhavnogo-kontrolyu 

6. Збільшено термін оскарження рішень контролюючих органів
https://biz.ligazakon.net/ua/news/183080_zblsheno-termn-oskarzhennya-rshen-kontrolyuyuchikh-organv

7. З нового року підвищились ставки судового збору
https://biz.ligazakon.net/ua/news/183092_z-novogo-roku-pdvishchilis-stavki-sudovogo-zboru

8. Змінились правила оподаткування посилок з-за кордону
https://biz.ligazakon.net/ua/news/183108_zmnilis-pravila-opodatkuvannya-posilok-z-za-kordonu

9. Автівку відтепер можна перевірити за VIN-кодом
https://biz.ligazakon.net/ua/news/182906_avtvku-vdteper-mozhna-perevriti-za-vin-kodom

10. Нові бюджетні рахунки на 2019 рік вже відкриваються
https://biz.ligazakon.net/ua/news/183152_nov-byudzhetn-rakhunki-na-2019-rk-uzhe-vdkrivayutsya

11. У новий рік з новими офшорами, старими експортно-імпортними ліцензіями та звільненим від ПДВ металобрухтом
https://biz.ligazakon.net/ua/news/183010_u-noviy-rk-z-novimi-ofshorami-starimi-eksportno-mportnimi-ltsenzyami-ta-zvlnenim-vd-pdv-metalobrukhtom

12. Перепланування квартир і офісів можна робити без дозволів
https://biz.ligazakon.net/ua/news/182800_pereplanuvannya-kvartir--ofsv-mozhna-robiti-bez-dozvolv

13. Всі продавці ліків і медичних виробів повинні встановити РРО до 1 січня
https://biz.ligazakon.net/ua/news/183018_vs-prodavts-lkv--medichnikh-virobv-povinn-vstanoviti-rro-do-1-schnya

14. Як зміняться для підприємців розміри сплат ЄСВ у 2019 році
https://biz.ligazakon.net/ua/news/182980_yak-zmnyatsya-dlya-pdprimtsv-rozmri-splat-sv-u-2019-rots

15. Кращі з кращих: найуспішніші українські стартапи 2018 року
https://biz.ligazakon.net/ua/news/182939_krashch-z-krashchikh-nayuspshnsh-ukransk-startapi-2018-roku

16. Як зареєструвати торговельну марку без юриста
https://biz.ligazakon.net/ua/news/182958_yak-zarestruvati-torgovelnu-marku-bez-yurista

17. Підприємцю-єдиннику не можна проводити розрахунки через електронні платіжні системи
https://biz.ligazakon.net/ua/news/183038_pdprimtsyu-dinniku-ne-mozhna-provoditi-rozrakhunki-cherez-elektronn-platzhn-sistemi-dopovneno

18. Як підтвердити податківцям отримання маркетингових послуг?
https://biz.ligazakon.net/ua/news/182954_yak-pdtverditi-podatkvtsyam-otrimannya-marketingovikh-poslug

19. Розпочато рух до зниження "зелених" тарифів
https://biz.ligazakon.net/ua/news/182891_rozpochato-rukh-do-znizhennya-zelenikh-tarifv 

20. ТОП-10 ініціатив, якими запам'ятався бізнесу 2018 рік
https://biz.ligazakon.net/ua/news/183047_top-10-ntsativ-yakimi-zapamyatavsya-bznesu-2018-rk

За інформацією: http://kiev-chamber.org.ua

Версiя для друку