Головна  →  Про район  →  Бюджет  →  Паспорти бюджетних програм на 2019 рік

01.08.2019

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

17.07.2019

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов"

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

25.06.2019

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

25.04.2019

Розпорядження від 24.04.2019 № 321 "Про внесення змін до розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 20 лютого 2019  року № 90 "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік"" 

Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією

Надання дошкільної освіти

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами...  для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів...

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Надання спеціальної освіти школи естетичного виховання ( музичними, художніми,хореографічними,театральними,хоровими,мистецькими)

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді

Заходи державної політики з питань сім'ї

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Оздоровлення та відпочинок дітей ( крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильскої катастрофи)

Надання фінансової підтримки громадським організація ветеранів і осіб з інваладністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Забезпечення діяльності бібліотек

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

Забезпечення діяльності інщих закладів в галузі культури і мистецтва

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Забезпечення дільяності місцевих центрів фізичного здоров'я насалення ''Спорт для всіх'' та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Організація благоустрію населених пунктів

Будівництво обєктів житлово-комунального господарства

Будівництво споруд,установ та закладів фізичної культури і спорту

Співфінансування інвестеційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

Виконання заходів за рахунок цільових фондів

Організація та проведення громадських робіт

 

14.02.2019

Розпорядженння Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2019 № 90 "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік"

Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією

Надання дошкільної освіти

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім’ях, сім’ях патронатного вихователя

Надання загальної середньої освіти спеціальними  загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивчення окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

 Інші програми та заходи у сфері освіти

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Заходи державної політики з питань сім'ї

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

Організація та проведення громадських робіт

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Забезпечення діяльності бібліотек

Забезпечення діяльності музеїв i виставок

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Організація благоустрою населених пунктів

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Будівництво освітніх установ та закладів

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим

Версiя для друку