Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Опікунська рада
Засідання опікунської ради проводяться за адресою:

01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 24, тел.:486-04-42

 
Основні завдання опікунської ради:

Рада відповідно до покладених на неї завдань розглядає матеріали та готує пропозиції органу опіки та піклування стосовно:

  • встановлення опіки та піклування, призначення опікунів та піклувальників повнолітнім особам, які за рішенням суду визнані недієздатними та обмежено дієздатними;

  • призначення піклувальника повнолітнім особам, які за станом здоров'я не можуть самостійно захищати свої права та виконувати покладені на них обов'язки;

  • встановлення опіки над майном повнолітньої особи, яка перебуває під опікою (піклуванням);

  • порушення в судовому порядку питання про звільнення опікуна або піклувальника від виконання покладених на них обов'язків за своєю ініціативою, за клопотанням підопічних, державних або громадських організацій, а також згідно з обґрунтованими заявами будь-яких осіб, якщо буде встановлено, що опікун чи піклувальник не відповідає своєму призначенню або належним чином не виконує своїх обов'язків;

  • надання дозволу особам, на яких законом покладений обов'язок здійснювати опіку та піклування, на вчинення від імені та в інтересах недієздатним (обмежено дієздатних) осіб передбачених чинним законодавством правочинів, які підлягають нотаріальному посвідченню;

  • реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання повнолітніх осіб, які перебувають під опікою (піклуванням);

  • звернення фізичних та юридичних осіб з питань, що зачіпають інтереси осіб, які перебувають під опікою (піклуванням), які потребують прийняття відповідного рішення органу опіки і піклування.

Версiя для друку